Politics

‘ส.ว.สหรัฐ’ เข้าพบ ‘บิ๊กตู่’ ชื่นชมการพัฒนาทางการเมือง-เศรษฐกิจของไทย

“ส.ว.สหรัฐ” เข้าพบ “พล.อ.ประยุทธ์” เดินหน้าผลักดันความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์และรอบด้าน พร้อมชื่นชมการพัฒนาทางการเมือง-เศรษฐกิจของไทย

นางแทมมี ดักเวิร์ธ (Tammy Duckworth) สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสเดินทางมาราชการที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2562 สรุปสาระสำคัญการหารือ ดังนี้

นายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับในนามรัฐบาลและประชาชนชาวไทย ยินดีที่ทราบว่าท่านได้รับเชิญให้ไปบรรยายพิเศษ ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นศิษย์เก่า ชื่นชมและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้พบสตรีอเมริกันเชื้อสายไทยคนแรกที่ดำรงตำแหน่งวุฒิสมาชิกสหรัฐฯ อีกทั้งเป็นผู้ที่เคยรับราชการทหารสหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นเพื่อนร่วมอาชีพ และเป็นตัวอย่างของทหารที่เข้มแข็ง เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนจำนวนมาก


นางแทมมี ดักเวิร์ธ กล่าวว่า ยินดีที่การเดินทางมาไทยในครั้งนี้ได้เห็นถึงพัฒนาการที่สำคัญของไทย ชื่นชมต่อพัฒนาการทางการเมือง และเศรษฐกิจของไทย ยินดีที่ไทยและสหรัฐดำเนินความสัมพันธ์ได้เต็มรูปแบบ เชื่อมั่นว่าไทยและสหรัฐในฐานะมิตรประเทศที่มีการติดต่อสัมพันธ์กันมายาวนานจะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดต่อกันในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนการอบรม

ไทยในฐานะประธานอาเซียน พร้อมมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้สหรัฐมีความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ในภูมิภาค และพร้อมช่วยแก้ไขปัญหาระดับภูมิภาคอื่นๆ อาทิ สถานการณ์ในรัฐยะไข่ สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี ทะเลจีนใต้

ทั้งนี้ ไทยพร้อมสนับสนุนการดำเนินบทบาทที่สร้างสรรค์ของสหรัฐในภูมิภาค เพื่อสร้างสรรค์เสถียรภาพ ความมั่นคง ซึ่งจากยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิกของสหรัฐ อาเซียนมี ASEAN Outlook on the Indo-Pacific เป็นกรอบแนวทาง นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวเชิญชวนสหรัฐดำเนินความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมกับอาเซียน รวมไปถึงการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างความร่วมมือระดับอนุภูมิภาค อาทิ ACMECS เป็นต้น

Add Friend Follow
Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK