ดูหนังออนไลน์
Business

‘วีรศักดิ์’ ดันร้านค้าปลีก-ค้าส่งขึ้นแท่น ‘สมาร์ทโชห่วย’ ตั้งเป้าหมื่นแห่งปีหน้า 

“วีรศักดิ์” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้าน “โชห่วย” และ “ร้านค้าส่ง” ในจังหวัดนครราชสีมา พบปัญหาหลักขาดระบบบริหารจัดการร้าน ระบบตรวจสอบสต็อก ขาดแคลนเงินทุน สั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าผลักดันเป็น  “สมาร์ทโชห่วย” ตั้งเป้าให้ได้  10,000  แห่งภายในปี 2563

วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการร้านโชห่วย และร้านค้าส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของร้านค้าด้วยตนเอง ก่อนที่จะนำความเห็นไปดำเนินการช่วยเหลือให้เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน

การสร้างความเข้มแข็งให้กับร้านโชห่วย ถือเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจท้องถิ่น และยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนการใช้เงินในระดับภูมิภาค ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง ช่วยลดความเหลื่อมล้ำระหว่างสังคมเมืองกับสังคมท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าผลักดันให้เป็นวาระหลักที่ต้องเร่งดำเนินการ โดยเข้าไปให้การสนับสนุนส่งเสริม เพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านการจัดบริหารการร้านค้า และให้การช่วยเหลือด้านอื่นๆ อย่างเต็มที่แล้ว

“หลังจากที่ได้พูดคุย และตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการร้านโชห่วย และร้านค้าส่ง ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งสรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่ได้รับ พร้อมหามาตรการสนับสนุนส่งเสริมร้านค้าปลีก-ค้าส่งโดยเร็ว โดยให้เน้นความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมชัดเจน เกิดภาคีเครือข่ายธุรกิจ และสามารถผลักดันให้ธุรกิจโชวห่วยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง ในรูปแบบ จับมือพันธมิตร ติดปีกโชห่วยไทย โดยได้ตั้งเป้าหมายผลักดันร้านโชห่วยเป็นสมาร์ทโชห่วยให้ครบ 10,000 แห่ง ภายในปี 2563 ซึ่งจะให้ทำให้ร้านโชห่วยมีความแข็งแกร่ง และอยู่คู่สังคมไทยไปอีกนาน” นายวีรศักดิ์กล่าว

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team