General

เตือนอีก! นิโคตินจากบุหรี่ไฟฟ้า ทำลายสมอง-ก่อมะเร็ง

เตือนเสพติดนิโคตินจากบุหรี่ไฟฟ้า ทำลายสมอง ก่อมะเร็ง และทำให้ติดมากขึ้น ละอองขาวจากบุหรี่ ยังส่งผลกระทบต่อคนสูบ และคนรอบข้าง

กรมควบคุมโรค  รับลูกชี้แจงทำความเข้าใจประชาชนถึงอันตรายของการเสพติดนิโคตินจากบุหรี่ไฟฟ้า ภายหลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารสุขสธ. ประกาศชัด “บุหรี่ไฟฟ้ามีพิษภัย ห้ามนำเข้า 100% เป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชน” ซึ่งก่อนหน้านี้มีกระแสบิดเบือนผ่านสื่อออนไลน์ว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัย ช่วยเลิกบุหรี่ได้ ทำให้ประชาชนเชื่อ

นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ภายหลังจากที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประกาศชัดว่า “บุหรี่ไฟฟ้ามีพิษภัย ห้ามนำเข้า 100% เป็นอันตรายต่อเด็ก และเยาวชน”

ทางกรมควบคุมโรค ในฐานะรับผิดชอบงานควบคุมการบริโภคยาสูบ สื่อสารทำความเข้าใจถึงพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าให้ประชาชนรับทราบ เพื่อให้รู้เท่าทัน และไม่ผันตัวเข้าไปเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าที่นำออกขายหลายรูปแบบ ปรุงกลิ่นให้หอมชวนสูบ ซึ่งผลท้ายที่สุดคือนำไปสู่การเสพติดนิโคตินที่มากขึ้นกว่าเดิม

สำหรับสารนิโคตินที่มีอยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าในปริมาณที่สูง หรือแม้แต่ในบุหรี่มวนทั่วไปนั้น ฝ่ายธุรกิจพยายามบิดเบือนว่าไม่ได้เป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคจากการสูบบุหรี่ แต่ความเป็นจริงแล้วในทางการแพทย์ชี้ชัดว่า สารนิโคตินที่มีอยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าในปริมาณที่สูงนั้น ส่งผลเสียโดยตรงต่อสมอง และระบบประสาท

และเมื่อเกิดการเสพติดสารนิโคตินแล้ว ร่างกายจะต้องการสารนิโคตินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าต้องเพิ่มปริมาณหยดน้ำยานิโคตินเพิ่มขึ้น ตามความต้องการที่สมองสั่งการ จนเกิดผลเสียต่อระบบอวัยวะในร่างกายหลายระบบ

เช่น ความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้น อัตราการเต้นหัวใจเพิ่มขึ้น หายใจถี่ขึ้น ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายอ่อนแอลงเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้น และที่สำคัญยังทำให้เซลล์ในร่างกายเจริญผิดปกติ จนกลายเป็นโรคมะเร็งในที่สุด

นอกจากอันตรายของสารนิโคตินที่มีอยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าในปริมาณที่สูงแล้ว กระบวนการทำงานของบุหรี่ไฟฟ้า ที่เป็นระบบให้ความร้อนจากขดลวดไฟฟ้า และผู้สูบสามารถปรับระดับได้เอง จนทำให้เกิดไอละอองสีขาวของนิโคตินได้ละเอียด และมากขึ้น

ส่งผลให้ผู้สูบได้รับนิโคตินเข้าสู่ร่างกายเพิ่มมากขึ้นไปด้วย และไอละอองสีขาวเหล่านี้แม้มีกลิ่นหอม แต่นั่น คือ บุหรี่มือสอง และมือสาม ที่ทำลายสุขภาพผู้ที่ไม่สูบ และบุคคลรอบข้างได้เช่นกัน

กรมควบคุมโรค จึงขอแจ้งเตือน ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงอันตรายของการเสพติดนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้า ไม่หลงเชื่อ หรือตกเป็นเหยื่อให้กับผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่

โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งเป็นสินค้าเสพติด และทำลายสุขภาพผู้สูบ และคนรอบข้าง และหากมีความประสงค์ในการขอคำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ โทรฟรี โทร.1600 หรือเข้ารับบริการที่สถานพยาบาลใกล้บ้านท่านทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค 02-590-3850 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB