General

ซูเปอร์โพลชี้ ประชาชนไม่เห็นด้วย โจมตี ‘ปมถวายสัตย์ฯ บิ๊กตู่’

นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ปมถวายสัตย์ฯ ในสายตาประชาชน กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,102 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 10 – 17 สิงหาคม ที่ผ่านมา พบว่าส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 75.3 ระบุ เป็นการไม่บังควร ถึงไม่บังควรอย่างยิ่งที่ฝ่ายการเมืองนำปมถวายสัตย์ฯ มาโจมตีกันในเวลานี้ ในขณะที่ร้อยละ 24.7 ระบุเป็นเรื่องที่นำมาโจมตีกันได้

เมื่อถามถึงความเห็นของประชาชนต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีสร้างผลงานแก้ปัญหาเดือดร้อนของประชาชน มีความเหมาะสมอย่างไร พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 64.7 ระบุ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีสร้างผลงานแก้ปัญหาเดือดร้อนของประชาชนที่เหมาะสมที่สุดในเวลานี้ ในขณะที่ร้อยละ 35.3 ระบุมีคนอื่นเหมาะสมกว่า

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึงความสุขของประชาชนที่เห็นคนไทยเป็นหนึ่งเดียวกันแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน พบว่า คนไทยมีความสุขอยู่ที่ 9.12 เมื่อเห็นคนไทยเป็นหนึ่งเดียวกันแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ

นอกจากนี้ เมื่อถามถึงความภูมิใจในความเป็นคนไทย สำนึกรู้คุณแผ่นดินไทยของประชาชน พบว่า คนไทยมีความภูมิใจในความเป็นคนไทย สำนึกรู้คุณแผ่นดินไทย อยู่ที่ 9.78 คะุแนน

ผู้อำนวยการซูเปอร์โพล กล่าวว่า โพลนี้ชี้ว่าประชาชนทั่วไปแยกแยะออกได้ว่าอะไรเป็นเรื่องการเมือง อะไรเป็นความสุขต่อความจงรักภักดีความภูมิใจในความเป็นคนไทยสำนึกรู้คุณแผ่นดิน

กระนั้นก็ตาม โพลนี้สะท้อนให้เห็นด้วยว่า ฝ่ายการเมืองกำลังทำในเรื่องที่ไม่บังควรถึงไม่บังควรอย่างยิ่งและไม่ตอบโจทย์ของประชาชน เพราะสิ่งสำคัญสุดในเวลานี้คือความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องปัญหาปากท้อง ค่าครองชีพ รายจ่ายที่มากกว่ารายได้

“ผู้นำพรรคการเมืองใหญ่บางพรรคเคยกล่าวหารัฐบาลทหารในช่วงก่อนการเลือกตั้งว่า รัฐบาลทหารไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง จึงละเลยปัญหาประชาชนไม่ใส่ใจความเดือดร้อนของประชาชน แต่วันนี้ประเทศของเรามีนักการเมืองที่ผ่านการเลือกตั้งเข้าสู่อำนาจในสภาฯ ตามระบอบประชาธิปไตยแล้ว กลับพบแต่ข่าวเรื่องไกลตัวประชาชนที่ผู้นำพรรคการเมืองเหล่านั้นทำอยู่ เช่น การแต่งกายในสภา ความพยายามแก้รัฐธรรมนูญ และล่าสุดปมถวายสัตย์ฯ ของนายกรัฐมนตรี คำถามคือ ผู้นำพรรคการเมืองจากการเลือกตั้งใส่ใจประชาชนมากกว่ารัฐบาลทหารจริงหรือ” ผศ.ดร.นพดล ระบุ

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team