General

‘สิริพงศ์’ กระทุ้ง 1 เดือนผ่านไป น้ำประปา ‘ศรีสะเกษ’ ยังไม่ไหล

ส.ส.ศรีสะเกษ วอนแก้ 3 ปัญหาด่วน ทั้งน้ำประปาไม่ไหล ที่ร้องมาแล้ว 1 เดือนยังเงียบฉี่ ขอขยายผิวจราจรที่คับแคบ และผ่อนปรนตัดไฟชาวบ้าน

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.จังหวัดศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย กล่าวในที่ประชุมสภาประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่า ขอบคุณท่านประธานที่ได้กรุณาส่งหนังสือตอบข้อหารือที่ได้หารือไปเมื่อวันที่ 4 ก.ค. เรื่องน้ำประปาไม่ไหล จังหวัดศรีสะเกษ ต.หนองครก ผ่านมา 1 เดือนหลังจากที่หารือไป ต้องเรียนท่านประธานว่ายังไม่ได้รับการแก้ไข แต่ก็ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรี ที่ท่านได้กรุณา บอกว่าจะเป็นธุระแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องให้

สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องร้องเรียนเพิ่มเติม 2-3 เรื่อง จากพี่น้องชาวจังหวัดศรีษะเกษ เขต 1 ได้แก่ 1.ขอให้มีการขยายผิวจราจรในบริเวณจุดกลับรถทางหลวงแผ่นดินหมายเลข226 กิโลเมตรที่ 271 เนื่องจากผิวจราจรคับแคบ และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งในจุดกลับรถจุดนั้น

เรื่องที่ 2 ขอให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กรุณาออกไปสำรวจความต้องการเรื่องไฟฟ้าการเกษตร และทำการเร่งรัด ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรให้กับประชาชนในบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยคล้า จ.ศรีสะเกษ

เรื่องที่ 3 ฝากถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของให้ท่านพิจารณาหลักเกณท์ และลดหย่อนเงื่อนไขในการตัดไฟของพี่น้องในเขตพื้นชนบท เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมาการพิจารณาตัดไฟที่พ่อแม่พี่น้องไปชำระเงินล่าช้าจะใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณ 1 เดือน แต่ปัจจุบัน 5-7 วันก็ตัดแล้ว ซึ่งได้รับเรื่องร้องเรียนจากพ่อแม่พี่น้องเป็นจำนวนมาก

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team