Economics

‘สนธิรัตน์’ เร่งโซล่าร์สูบน้ำบาดาล 1,450 ระบบในสิ้นปี บรรเทาวิกฤติภัยแล้ง

“สนธิรัตน์” เร่งโครงการโซล่าร์เซลล์สูบน้ำบาดาล ช่วยบรรเทาวิกฤติภัยแล้งภาคเหนือ-อีสาน ปักเป้า 1,450 ระบบทั่วประเทศภายในสิ้นปี นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า จากวิกฤตภัยแล้งในขณะนี้ ได้สั่งการให้พลังงานจังหวัดตรวจสอบสถานการณ์ในพื้นที่ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อใช้เครื่องมือด้านพลังงานเข้าไปช่วยเหลือ แบ่งเบาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านและชุมชน โดยล่าสุดได้เร่งรัดมาตรการ “โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร” หรือโซล่าร์เซลล์สูบน้ำ ให้เข้าไปช่วยดึงน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์ต่อการอุปโภคบริโภค ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่วิกฤตได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

“ขอให้พลังงานจังหวัด เร่งนำระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ใช้แผงโซล่าร์เซลล์ ซึ่งติดตั้งเสร็จแล้วในพื้นที่ต่างๆ มาใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะในช่วงที่มีแสงแดดแรง และฝนยังไม่ตกต้องตามฤดูกาล ช่วยสูบน้ำบาดาลขึ้นมาบรรเทาปัญหาพี่น้อง ชาวสวน ชาวไร่ ชาวนา และชาวบ้าน ซึ่งกำลังเผชิญภัยแล้งอย่างหนัก ”ทั้งนี้สำนักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ผู้ดำเนินโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร มาตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบันจนถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ได้อนุมัติโครงการฯ ไปแล้ว ให้กับ 160 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 1,450 ระบบ ทั่วประเทศ อาทิ พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด พิจิตร มหาสารคาม เชียงใหม่ และอุบลราชธานี เป็นต้น

ปัจจุบันมีการก่อสร้าง และติดตั้งระบบสูบน้ำที่สำคัญ เช่น แผงพลังงานแสงอาทิตย์ หรือแผงโซล่าเซลล์ พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆ แล้วเสร็จเป็นจำนวน 119 ระบบ ในเดือนสิงหาคม 2562 นี้ จะดำเนินการแล้วเสร็จเพิ่มเติมอีก 509 ระบบ ส่วนเดือนกันยายน 2562 จะแล้วเสร็จอีก 529 ระบบ ทั้งนี้ ทางสำนักงานกองทุนฯจะเร่งรัดดำเนินการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ตามเป้าหมาย ภายให้ได้ในสิ้นปีนี้

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB