Business

‘ปิยดา’ผงาดนั่ง ‘พีอาร์ใหญ่ปตท.’ – กังขาประสบการณ์งานสื่ิอสาร

การแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของบริษัทปตท. จำกัด (มหาชน) มีขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับซีอีโอ ในบริษัทลูกของปตท. ช่วงที่ผ่านมาอย่างบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือGC บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการแต่งตั้งล่วงหน้าก่อนที่ซีอีโอคนเก่าจะเกษียณอายุกว่า 3 เดือน

ล่าสุดแหล่งข่าวจากบริษัทปตท.จำกัด (มหาชน) กล่าวกับ TheBangkokInsight ว่าเมื่อเร็วๆนี้นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้เซ็นแต่งตั้งโยกย้ายเจ้าหน้าที่ระดับสูงของปตท.หลายตำแหน่ง มีทั้งในส่วนของการปรับตำแหน่งและการโยกย้ายแทนตำแหน่งที่เกษียณอายุ

ชาญศิลป์ ตรีนุชกร

อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งที่น่าสนใจในการโยกย้ายครั้งนี้ประกอบด้วย

1.นายเอกชัย ยิ้มสกุล ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมโครงการและทำหน้าที่ผู้อำนวยการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทรน้อย-โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ/ใต้ อีกหน้าที่หนึ่ง

2. นางปิยดา จงพยุหะ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม ซึ่งโยกมาจากผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สำนักกิจการองค์กร บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดยตำแหน่งดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งไปเมื่อเดือนตุลาคม 2561

3. น.ส.อาริสรา สุธาสุทธิ์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย ประจำประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปฎิบัติงานSecondment บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกิจการองค์กร

4. นางอัจฉริยา เจริญศักดิ์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม

แหล่งข่าว กล่าวว่าอีกว่าคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้ยังมีอีกหลายสิบตำแหน่ง ซึ่งเป็นการแต่งตั้งล่วงหน้าก่อนที่ผู้เกษียญอายุสิ้นเดือนกันยายนนี้ อย่างไรก็ดีปกติการแต่งตั้งโยกย้ายในระดับกล่าวจะมีการแต่งตั้งล่วงหน้าประมาณ 15 วัน หรือไม่เกิน 1 เดือน แต่การแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้มีการดำเนินการล่วงหน้าถึง 3 เดือน

“เป็นที่วิพากวิจารณ์กันว่าการโยกย้ายครั้งนี้ เร่งรีบเกินไปทั้งๆที่ยังเป็นช่วงที่กำลังเปลี่ยนผ่านทางการเมือง และเปลี่ยนรัฐมนตรีที่เข้ามาควบคุมดูแลปตท.ที่สำคัญเป็นการโยกย้ายที่ล่วงหน้าเกินไป ซึ่งไม่ใช่ตำแหน่งซีอีโอบริษัทลูกแต่อย่างใด”แหล่งข่าว กล่าว

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของนางปิยดา จงพยุหะ เป็นที่กังขาประสบการณ์งานด้านประชาสัมพันธ์ แม้จะเคยเข้าไปอยู่บริหารงานในงานประชาสัมพันธ์ของบริษัทไออาร์พีซีในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา แต่งานประชาสัมพันธ์ไออาร์พีซี แทบจะไม่มีอะไรโดดเด่นในช่วงที่ผ่านมา  ขณะที่งานด้านประชาสัมพันธ์ในส่วนของปตท.ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ซึ่งมีงานใหญ่ที่ต้องบริหารทั้งงานด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรในบริษัทแม่และบริษัทในเครือ ทำให้หลายฝ่ายกำลังจับตามองว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight