Economics

‘อุตตม’บุกญี่ปุ่นดึงนักธุรกิจลงทุนศูนย์ซ่อม-แขนกลหุ่นยนต์เขตอีอีซี  

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 10-13 มิถุนายน 2561 เพื่อเข้าร่วมกล่าวปาฐกถาประชุมประจำปี International Conference on the Future of Asia (Nikkei Forum) ครั้งที่ 24

โดยระบุว่าปัจจัยความเสี่ยงที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ  ขณะนี้เป็นความจำเป็นและโอกาสสำคัญที่ประเทศในเอเชีย ต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภายใต้ 3 ปัจจัยสำคัญ

1. ความเชื่อมโยง (Connectivity)

2. ความร่วมมือ (Collaboration)

3. ความสามารถในการปรับตัว (Ability to Change)

พร้อมกันนี้ ยังได้กล่าวถึงนโยบายและความคืบหน้าของ EEC เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนญี่ปุ่นในการเข้ามาลงทุนใน EEC มากยิ่งขึ้น

นายอุตตม ยังได้เข้าพบกับ นายฮิโรชิเกะ เซโกะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง METI ของประเทศญี่ปุ่น เพื่อขยายความร่วมมือภายใต้กรอบ Connected Industries และการพัฒนา SME ที่ทำความร่วมมือกันไว้ในปีที่ผ่านมา โดย METI ได้สนับสนุนงบให้ Denso มาช่วยพัฒนาศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม หรือศูนย์ ITC 4.0 ในด้านเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ สำหรับ SME ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาได้รับความสนใจจาก SME เข้ามารับบริการจำนวนมาก จึงขอให้ METI ขยายความร่วมมือนี้ออกไปยังศูนย์ ITC ทั้ง 11 ศูนย์ภาค ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ นายเซโกะ ขอให้ทีมงานทั้ง 2 ฝ่ายเร่งประสานงานกันโดยเร็ว  ได้เน้นย้ำการสนับสนุนให้นักลงทุนญี่ปุ่นพิจารณาการลงทุนใน EEC อย่างต่อเนื่อง หลังจากเมื่อเดือนกันยายน 2560 ได้นำนักลงทุนญี่ปุ่นเข้าไปเยี่ยมชมใน EEC กว่า 500 ราย เพื่อยืนยันความต่อเนื่องของความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือ Connected Industries กระทรวงอุตสาหกรรม และ METI ได้ร่วมลงนาม MOC  เรื่อง The Smart Industrial Safety System in Thailand เพื่อสนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบ AI ระบบ IOT และ Big data มาใช้ เพื่อพัฒนาระบบ Safety& Maintenance ให้กับภาคอุตสาหกรรมได้ต่อยอดไปสู่ Industry 4.0 ด้วย

นายอุตตม กล่าวว่ายังได้เข้าพบนายทาเคชิ อูชิยามาดะ ประธานสมาคมส่งเสริมเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น หรือ  Japan-Thailand Economic Cooperation Society (๋ JTECS ) ซึ่งเป็นสมาคมที่ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น มีจุดมุ่งหมายสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน  และยังเป็นประธานกรรมการบริษัทโตโยต้า ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงนายโคจิ อาริมะ ซีอีโอบริษัท Denso Corporation

จากการหารือ JTEC จะให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ โดยจะช่วยให้ SME ไทย สามารถเข้าถึงและเข้าใจการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรที่จำเป็น เช่น ด้าน S.I. (System Integrator) โดยตั้งเป้าการพัฒนาบุคลากรในด้านนี้ไว้จำนวน 1,400 ราย ภายในเวลา 3 ปี

นอกจากนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายยังตกลงร่วมกันที่จะตั้งกลุ่ม Consortium โดยMETI สมาคมส่งเสริมเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น และสำนักงาน JETRO กรุงเทพฯ ฝ่ายญี่ปุ่น ร่วมกับฝ่ายไทย โดยกระทรวงอุตสาหกรรม และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น (สสท.) จะเร่งจัดทำแผนการดำเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์

ขณะเดียวกัน ได้หารือกับ นายฮิโรชิ ทาคาดะ ประธานองค์การส่งเสริมและพัฒนา SME ของญี่ปุ่น ถึงความร่วมมือของ SME ทั้ง 2 ประเทศ ให้เร่งดำเนินงานโครงการ T-GoodTech ในระยะที่ 2 พร้อมเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเว็บไซต์ J GoodTech ให้ได้โดยเร็ว เพื่อให้ SME ของทั้ง 2 ประเทศ สามารถขยายความร่วมมือในลักษณะพื้นที่สู่พื้นที่ หรือในระดับจังหวัดสู่จังหวัด โดยกระทรวงอุตสาหกรรม จะเป็นหน่วยงานหลักในการประสานความเชื่อมโยงดังกล่าวต่อไป

นายอุตตม ยังได้ชักจูงนักลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 2 ราย โดยหลังจากการเข้าพบนายยาซูฮิโร่ ฮาระ ซีอีโอบริษัท Ryoki Tool ผู้ผลิต Aerospace tooling ที่มีส่วนแบ่งการตลาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น สนใจที่จะเข้ามาลงทุนจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานในภาคพื้นเอเชีย (MRO) ในพื้นที่ EEC โดยจะเข้ามาสำรวจลู่ทางการลงทุนในเร็วนี้

ขณะที่บริษัท Nachi Fujikochi Corporation ผู้จำหน่ายแขนกลหุ่นยนต์ อันดับ 2 ในไทย สนใจลงทุนในสายการผลิตแขนกลหุ่นยนต์ในไทย

อย่างไรก็ตาม การเดินทางไปญี่ปุ่นครั้งนี้ เป็นการต่อยอดและขยายผลความร่วมมือให้มีความใกล้ชิดและร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ Industry 4.0 และสนับสนุนการลงทุนในพื้นที่ EEC โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากทั้งหน่วยงานรัฐ เช่น  METI หน่วยงาน SMRJ รวมถึงภาคเอกชนอย่างเช่น JTEC และ Denso ที่ยืนยันจะร่วมมือกับหน่วยงานไทยอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมนำพาให้ประเทศก้าวสู่ยุค 4.0 ได้โดยเร็วต่อไป

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight