ดูหนังออนไลน์
General

สวนดุสิตโพลเปิด 10 อันดับ ปัญหาการเมือง ‘คาใจ’ ประชาชน

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,327 คน  เรื่อง “ปัญหาการเมืองไทย ที่คาใจประชาชน ณ วันนี้”  เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน  ที่มีต่อสถานการณ์ทางการเมือง  ที่ยังคงอึมครึม ไม่ชัดเจน ส่งผลให้สังคม ประชาชนมีคำถามเกิดขึ้นในใจมากมาย

10 อันดับ ปัญหาการเมืองไทยคาใจประชาชน ณ วันนี้

อันดับ 1 การจัดตั้งรัฐบาล /เก้าอี้รัฐมนตรี 46.87%

  • ยังไม่เห็นความชัดเจน ใช้เวลานานในการจัดตั้ง จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม่ คุณสมบัติรัฐมนตรีแต่ละคนเหมาะสมเพียงใด ฯลฯ

อันดับ 2 การทุจริตคอรัปชั่น 38.28%

  • มีมาทุกยุคทุกสมัย มีการปราบปรามแต่ไม่ลดลง ควรจับกุมผู้ที่มีอิทธิพลหรือตัวการใหญ่ให้ได้ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม ฯลฯ

อันดับ 3 ผลการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 33.38%

  • กกต. ยังไม่ชี้แจงในประเด็นที่คลุมเครือ การนับคะแนน สูตรคำนวณไม่เป็นที่ยอมรับ มีการโกงเลือกตั้งจริงใช่หรือไม่ ฯลฯ

อันดับ 4 การบริหารประเทศของรัฐบาล /นโยบายประชารัฐ 26.53%

  • ประเทศอยู่ในภาวะหยุดชะงัก บริหารงานไม่ต่อเนื่อง นโยบายที่หาเสียงไว้จะสามารถทำได้หรือไม่ รัฐบาลอาจอยู่ไม่ครบวาระ ฯลฯ

อันดับ 5 ที่มา 250 ส.ว./บทบาทและอำนาจหน้าที่ 25.62%

  • หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกไม่โปร่งใส มีทั้งระบบพวกพ้อง เครือญาติ ทำไม ส.ว.โหวตเลือกนายกฯ ได้ ฯลฯ

อันดับ 6 การบังคับใช้กฎหมาย /กฎหมายรัฐธรรมนูญ 22.31%

  • มีความเอนเอียง สองมาตรฐาน ใช้รัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอดอำนาจ ไม่เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย ขาดการมีส่วนร่วม ฯลฯ

อันดับ 7 ตรวจสอบคุณสมบัติ ส.ส. /ถือหุ้นสื่อ 21.85%

  • ควรดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ไม่สองมาตรฐาน ควรตรวจสอบให้ละเอียดทุกพรรค ปฏิบัติให้เหมือนกัน ฯลฯ

อันดับ 8 การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ 19.74%

  • ชีวิตความเป็นอยู่ลำบาก ต้องดิ้นรน ช่วยเหลือตนเอง ค่าครองชีพสูง ของกิน-ของใช้แพง ยังไม่เห็นมีอะไรดีขึ้น ฯลฯ

อันดับ 9 การใช้งบประมาณในโครงการต่างๆ 17.33%

  • ใช้งบประมาณจำนวนมาก ไม่สามารถตรวจสอบได้ มีผู้ได้รับประโยชน์เพียงบางกลุ่ม ไม่ทั่วถึง อาจมีการทุจริตคอรัปชั่น ฯลฯ

อันดับ 10 คุณธรรมจริยธรรมทางการเมือง 14.77%

  • เป็นปัญหาวิกฤติ นักการเมืองขาดคุณธรรมจริยธรรม ใช้ระบบอุปถัมภ์ สนับสนุนแต่พวกพ้อง ไม่คำนึงถึงประชาชนเป็นสำคัญ ฯลฯ

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team