Economics

‘ปตท.สผ.’ ค้นพบก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งรัฐซาราวัก

“ปตท.สผ.” เผยค้นพบก๊าซธรรมชาติ บริเวณนอกชายฝั่งรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย

นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอแจ้งว่า บริษัท PTTEP HK Offshore Limited (Malaysian Branch) หรือ PTTEP HKO บริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ได้ค้นพบก๊าซธรรมชาติใน Lang Lebah-1RDR2 ซึ่งเป็นหลุมสำรวจแรกของโครงการซาราวักเอสเค 410 บี ที่ตั้งอยู่บริเวณนอกชายฝั่งรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย

ทั้งนี้ บริษัทได้เริ่มดำเนินการเจาะหลุมสำรวจ Lang Lebah-1RDR2 ในเดือนมีนาคม 2562 โดยมีเป้าหมายการเจาะสำรวจก๊าชธรรมชาติในชั้นหินปูนยุคไมโอซีนกลาง ชั้นหินลำดับที่ 4 และ 5 ถึงระดับความลึกสุดท้ายที่ 3,810 เมตร และได้พบแหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติสุทธิหนา 252 เมตร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ (multi-TCF gas discovery) โดยได้ทำการทดสอบอัตราการไหลพบว่ามีอัตราการไหลของก๊าซธรรมชาติสูงสุดเฉลี่ยวันละประมาณ 41.3 ล้านลูกบาศก์ฟุต อัตราการไหลของคอนเดนเสทสูงสุดเฉลี่ยวันละประมาณ 246 บาร์เรล ซึ่งการทดสอบอัตราการไหลสูงสุดมีข้อจำกัดของท่อกรุขนาด 2-7/8 นิ้วและวาล์วควบคุมการไหลขนาด 40/64 นิ้ว

ผลการเจาะสำรวจหลุม Lang Lebah-1RDR2 ในครั้งนี้นับเป็นการค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของ ปตท.สผ. ซึ่งเป็นการตอกย้ำความสำเร็จตามแผนกลยุทธ์ในการเพิ่มปริมาณสำรองปิโตรเลียมจากกิจกรรมการสำรวจ ทั้งนี้ โครงการมีแผนการเจาะหลุมเพิ่มเติม เพื่อยืนยันศักยภาพทางปิโตรเลียมต่อไป

โครงการซาราวักเอสเค 410 บี ตั้งอยู่บริเวณน้ำตื้น นอกชายฝั่งรัฐซาราวักประมาณ 90 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 1,870 ตารางกิโลเมตร โดยมี PTTEP HKO ถือสัดส่วนร้อยละ 42.5 และเป็นผู้ดำเนินการ และมีกลุ่มผู้ร่วมทุนอื่นประกอบด้วย KUFPEC และ PETRONAS Carigali Sdn. Bhd ในสัดส่วน 42.5% และ 15% ตามลำดับ

ด้าน KTZ Research มองเป็นบวกในเชิงจิตวิทยา จากผลการเจาะหลุมสำรวจที่ออกมาดี อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวยังอยู่ในขั้นของการสำรวจและพัฒนา ซึ่งคาดจะใช้เวลาอีกหลายปีกว่าที่จะเริ่มมีส่วนสนับสนุนปริมาณการขายปิโตรเลียมของบริษัท จากแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่ง จากทั้งโครงการในแผนงาน และการเข้าซื้อกิจการ (Murphy และ Partex) คาดหนุนให้ปริมาณการขาย/กำไร/ปริมาณสำรอง อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB