General

‘ปวดหลัง’ โรคฮิตวัยแรงงาน

รพ.นพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ พบวัยแรงงานเป็น “โรคปวดหลังมากสุด”  สาเหตุจากวิธีการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมการทำงานในสถานประกอบการไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของลูกจ้างในระยะยาว แนะนายจ้าง-ลูกจ้างป้องกันแก้ไข 

นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์

นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากข้อมูลของคลินิกโรคจากการทำงาน ที่เปิดให้บริการรักษาและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคจากการทำงานโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี พบว่ามีผู้เข้ามารับการรักษาส่วนใหญ่ป่วยด้วยในโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ ปวดหลัง ปวดคอ

โดยโรคปวดหลังจากการทำงานมี 2 สาเหตุ ประกอบด้วย

1. จากตัวพนักงานเอง เช่น อายุที่มาก มีความเสื่อมของร่างกาย ทำให้ปวดหลังได้ง่ายกว่าคนหนุ่มสาว โรคประจำตัว เช่น โรคกระดูก สันหลัง หรือน้ำหนักตัวที่มาก จะมีโอกาสปวดหลังมากกว่า โดยผู้ชายมีโอกาสปวดหลังได้มากกว่าผู้หญิง จากลักษณะการทำงาน นอกจากนี้ การสูบบุหรี่มีผลทำให้เลือด ไปเลี้ยงที่หลังไม่เพียงพออาจส่งผลให้ปวดหลังได้

2. จากสภาพการทำงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงาน คือ งานที่ต้องออกแรงมาก ทำให้กระทบต่อกล้ามเนื้อ หรือหมอนรองกระดูก ท่าทางเวลายกอาจจะไม่ถูกต้อง เช่น ยกของที่สูงกว่าระดับศีรษะ หรือต้องก้มหลังยก อาจจะต้องมีการเอี้ยวไปเอี้ยวมา ส่งผลต่อกล้ามเนื้อ และเอ็น ทำให้ปวดหลัง รวมทั้งอาจเป็นด้วยสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น การยกของในพื้นที่ที่ไม่เรียบ พื้นที่คับแคบ เป็นต้น

ผู้ที่ปวดหลังจากการทำงาน 90 % มีอาการปวดกล้ามเนื้อ นอกจากนั้นจะเป็นอาการปวดหลังที่รุนแรง เช่น หมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเคลื่อน เป็นต้น  สำหรับการรักษานั้น หากอาการไม่รุนแรงมาก การได้ลาพักปฏิบัติงาน หรือการกินยา แก้ปวด อาจจะหายเป็นปกติในเวลาที่ไม่นาน ส่วนรายที่มีอาการรุนแรงมาก โดยเฉพาะเส้นประสาทอ่อนแรง อาจต้องมีการผ่าตัด

สำหรับวิธีป้องกัน นายจ้างควรจัดสภาพการทำงาน ให้ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งมีการแนะนำท่าทางที่ถูกต้องในการยกของ นอกจากนี้อาจต้องใช้เครื่องจักรมาทำงานแทนในงานที่ต้องมีการยก หรือทำงานนั้นตลอดเวลา

นพ.สมบูรณ์ ทศบวร

นพ.สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการรพ.นพรัตนราชธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า รพ.นพรัตนราชธานี โดยกลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้เปิดให้บริการคลินิกโรคจากการทำงาน มีแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ให้คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยด้วยในโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ ควรปรับสภาพการทำงาน หรือออกกำลังกายอย่างที่ถูกวิธี เพื่อป้องกันอาการปวดหลัง

หากหน่วยงาน ที่มีการรายงานเจ้าหน้าที่เจ็บป่วยที่เกิดจากสภาพแวดล้อม จะมีดำเนินการแก้ไข โดยนำปัญหามาเพื่อทบทวนหาสาเหตุ และติดตามผล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุข ขณะเดียวกันหากเป็นโรงงาน หรือบริษัทต่าง ๆ รพ.นพรัตนราชธานี จะมีการออกหน่วยตรวจสอบ หาสาเหตุ เพื่อแนะนำนายจ้าง ให้ทำการปรับเปลี่ยนสภาพการทำงาน หรือวิธีการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งการแก้ไขของนายจ้าง จะมีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการป้องกันอาการปวดหลัง จากการทำงานของลูกจ้างในระยะยาว

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB