COLUMNISTS

‘ชวน หลีกภัย’ กับ การทำหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ดร.พิมพ์รพี พันธ์ุวิชาติกุล
3,968

การกลับมาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรสมัยที่ 2 ของนายชวน หลีกภัย จากการสนับสนุนของพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งอาจทำให้ถูกมองว่า ต่อจากนี้ไปพรรคประชาธิปัตย์ อาจตกอยู่ในฐานะ “ลูกไล่” ของพรรคพลังประชารัฐไปตลอดสมัยประชุม ซึ่งก็เป็นเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์กันไปได้

แต่โดยส่วนตัวในฐานะที่รู้จักและนับถือท่านมาเป็นเวลานาน มั่นใจในตัวตนอุดมการณ์ของท่านว่า ทุกๆ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายท่านจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติเสมอ เหมือนกับที่ท่านยกพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ปี 2552 มาเตือนสติพวกเราตลอด ถึงการเห็นความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ตนเองให้ดีที่สุด อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบ้านเมืองได้อย่างเต็มที่

ความในพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2552 มีดังนี้

“…ความสุข ความสวัสดีของข้าพเจ้าจะเกิดขึ้นได้ ก็ด้วยบ้านเมืองของเรามีความเจริญ มั่นคง เป็นปกติสุข ความเจริญมั่นคงทั้งนั้นจะสำเร็จผลเป็นจริงได้ ก็ด้วยทุกคน ทุกฝ่ายในชาติ มุ่งที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เต็มกำลัง ด้วยสติ รู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด และด้วยความสุจริต จริงใจ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น จึงขอให้ท่านทั้งหลายในที่นี้ ซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่สำคัญอยู่ในสถาบันหลักของประเทศและชาวไทยทุกคน ทุกหมู่เหล่าทำความเข้าใจในหน้าที่ของตนให้กระจ่าง แล้วตั้งจิตตั้งใจให้เที่ยงตรง หนักแน่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวมอันไพบูลย์ คือ ชาติ บ้านเมือง อันเป็นถิ่นที่อยู่ ที่ทำกินของเรา มีความเจริญมั่นคง ยั่งยืนไป…”

หน้าที่ประธานสภาในสถานการณ์รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ ย่อมมีแรงกดดันจากฝ่ายรัฐบาลที่ต้องการใช้สภาเป็นเครื่องมือในการจัดการปัญหา กรุยทางให้รัฐผ่านกฎหมายที่ตนเองต้องการได้โดยง่าย ซึ่งเราเคยเห็นการทำงานสุดอัปยศจากประธานสภาในอดีตมาแล้ว ทั้งการลักหลับ ปล่อยให้มีการผ่านกฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอยตอนรุ่งสาง ไปจนถึงการปิดปากฝ่ายค้าน ใช้เสียงข้างมากลากไป จนสภาไม่สามารถทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียง สะท้อนความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง กลายเป็นเครื่องมือสนองความต้องการของผู้มีอำนาจ จนศรัทธาประชาชนต่อระบบรัฐสภาเสื่อมถอยลงทุกขณะ

การทำหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรของนายชวนครั้งนี้ จึงเป็นงานที่ทั้งหนักและเหนื่อย แต่มั่นใจว่าภาพลักษณ์ในสภาที่ไม่เหมาะสมที่เคยเห็นในอดีตจะไม่เกิดขึ้นในสภา ที่มีท่านนั่งบนบัลลังก์เป็นประธานทำหน้าที่ควบคุมการประชุม แต่ท่านจะทำสภาให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน เหมือนที่ท่านได้แถลงต่อสื่อมวลชนในครั้งแรกวันรับตำแหน่ง

ส.ส.ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาล จะได้รับการปฏิบัติในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยอย่างเท่าเทียมกัน บนหลักเหตุและผล โดยไม่มีทางที่คนชื่อชวนจะตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพราะท่านตระหนักดีถึงภารกิจสำคัญในฐานะประธานสภา ซึ่งเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ และมีความเก๋าเกมมองการเมืองขาด สิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติชั้นครูที่จะนำพารัฐสภาให้กลับมาเป็นที่พึ่ง ที่หวังของประชาชนได้อีกครั้งหนึ่ง

เพราะตลอด 50 ปี บนเส้นทางการเมืองสายประชาธิปไตยสุจริต นักการเมืองที่ชื่อ ชวน หลีกภัย ไม่เคยด่างพร้อยในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ และจะยังคงเป็นอย่างนั้นตลอดไป

Add Friend Follow