Politics

กกต.สั่งเตรียมความพร้อมจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

“กกต.” ส่งหนังสือถึง “กกต.ทุกจังหวัด” สั่งเตรียมความพร้อมในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ออกหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ดังนี้

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team