General

สิ้น ‘ป๋าเปรม’ ประธานองคมนตรี 2 แผ่นดิน

เฟซบุ๊ก วาสนา นาน่วม นักข่าวสายทหาร โพสต์แจ้งข่าวการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ด้วยวัย 99 ปี

 

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team