Politics

ชมสดต่อ! การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 1

ชมการถ่ายทอดสด การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 ครั้งที่ 1 (สมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ได้กำหนดขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ในเวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมทีโอที โดยมีนายชัย ชิดชอบ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ผู้มีอาวุโสสูงสุด ทำหน้าที่ประธานการประชุมเพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร

โดยการประชุมได้เกิดความวุ่นวายต่อเนื่อง หลังจากนายวีระกร คำประกอบ ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ มีการเสนอให้เลื่อนการประชุมออกไป จนนายชัยได้สั่งให้พักการประชุมชั่วคราว และกลับมาระชุมอีกครั้งในเวลา 13.00 น.

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team