General

เตรียมพร้อม! ประกาศเข้าฤดูฝนอย่างเป็นทางการ คาดตกยาวๆ ถึง ต.ค.นี้

“กรมอุตุนิยมวิทยา” ประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ 20 พฤษภาคม 2562 คาดตกยาวต่อเนื่องถึงเดือนตุลาคม

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศการเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทยในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 เนื่องจากประเทศไทยจะมีฝนตกชุกต่อเนื่องและเพิ่มพื้นที่มากขึ้น ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ประกอบกับลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยในระดับล่าง ที่ความสูงประมาณ 100 เมตรถึงประมาณ 3,500 เมตร ได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดพาความชื้น จากทะเลอันดามัน เข้าปกคลุมประเทศไทย อย่างต่อเนื่อง สวนลมระดับบนที่ความสูงประมาณ 5,000 เมตรขึ้นไปได้เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันออก ซึ่งถือว่าเป็นการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้

ทั้งนี้ คาดหมายว่า ปีนี้ปริมาณฝนรวมของทั้งประเทศจะน้อยกว่าปี 2561 และน้อยกว่าค่าปกติประมาณ 5 – 10 % โดยฤดูฝนปีนี้จะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม 2562

โดยช่วงปลายเดือนพฤษภาคม – ปลายมิถุนายนปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นและต่อเนื่อง ฝนตก 40 – 60 % กับมีฝนหนักในบางแห่ง ยกเว้นภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนตก 60 – 80 % ของพื้นที่ กับมีฝนหนักหลายพื้นที่

ส่วนช่วงปลายเดือนมิถุนายน – กลางเดือนกรกฎาคมปริมาณและการกระจายของฝนลดลง อาจก่อให้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วง เกิดการขาดแคลนน้ำทำการเกษตรหลายพื้นที่

ขณะที่ช่วงกลางกลางเดือนกรกฎาคม – กันยายนปริมาณฝนตกชุกหนาแน่น จะหนักประมาณ 60- 80 % ของพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ กับฝนหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่ง โดยเฉพาะเดือนสิงหาคม และกันยายนซึ่งจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่

สุดท้ายในช่วงเดือนตุลาคมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนลดลงและเริ่มมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า บริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ มีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่

โดยฤดูฝนปีนี้ คาดว่าพายุหมุนเขตร้อนจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย 1 ลูก โดยมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนผ่านบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ในช่วงเดือนสิงหาคมหรือกันยายน

Add Friend Follow
Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK