Business

ผู้รับเหมาชิง ‘ไฮสปีดไทย-จีน’ 3 สัญญายื่นข้อเสนอเฉือนราคา 16%

เดือด! ประมูลงานโยธา “ไฮสปีดไทย-จีน” 3 สัญญา ผู้รับเหมาเสนอแข่งเฉือนราคาฉบับละ 16%

ขอบคุณภาพจากการรถไฟแห่งประเทศไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประมูลงานโยธาในโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน เฟสที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้เปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอด้านราคาในวันนี้ (14 พ.ค.) จำนวน 3 สัญญา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.งานสัญญาที่ 3-1 งานโยธาสำหรับช่วงแก่งคอย – กลางดง และช่วงปางอโศก – บันไดม้า ประกอบด้วย งานก่อสร้างโครงสร้างทางรถไฟระยะทาง 30.21 กิโลเมตร, งานอาคารและสิ่งปลูกสร้างรองรับงานระบบรถไฟฟ้า 9 แห่ง, งานต่อเนื่องจากสัญญาที่ 1-1 ช่วงกลางดง-ปางอโศก ที่กรมทางหลวง (ทล.) ก่อสร้าง และงานอื่นๆ

ผลปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาจำนวน 6 ราย จากผู้ซื้อเอกสารการประมูล (TOR) ทั้งหมด 26 ราย โดยข้อเสนอด้านราคาต่ำสุดอยู่ที่ 9,330 ล้านบาท หรือลดลง 15.7% จากราคากลาง 11,064 ล้านบาท

2.งานสัญญาที่ 3-4 งานโยธาสำหรับช่วงลำตะคอง – สีคิ้ว และช่วงกุดจิก – โคกกรวด ประกอบด้วย งานก่อสร้างโครงสร้างทางรถไฟระยะทางรวม 37.45 กิโลเมตร, งานอาคารและสิ่งปลูกสร้างรองรับงานระบบรถไฟฟ้า 8 แห่ง และงานอื่นๆ

ผลปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาจำนวน 6 ราย จากผู้ซื้อทีโออาร์ทั้งหมด 22 ราย โดยข้อเสนอด้านราคาต่ำสุดอยู่ที่ 9,788 ล้านบาท หรือลดลง 16.0% จากราคากลาง 11,656 ล้านบาท

ขอบคุณภาพจากการรถไฟแห่งประเทศไทย

3.งานสัญญาที่ 4-6 งานโยธาสำหรับช่วงพระแก้ว – สระบุรี ประกอบด้วย งานก่อสร้างโครงสร้างทางรถไฟระยะทางรวม 31.60 กิโลเมตร, งานอาคารและสิ่งปลูกสร้างรองรับงานระบบรถไฟฟ้า 7 แห่ง และงานอื่นๆ

ผลปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาทั้งหมด 8 ราย จากผู้ซื้อทีโออาร์ทั้งหมด 24 ราย โดยข้อเสนอด้านราคาต่ำสุดอยู่ที่ 9,429 ล้านบาท หรือลดลง 16.1% จากราคากลาง 11,240 ล้านบาท

ผู้สื่อรายงานว่า ในขณะนี้การประมูลงานโยธา โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน จำนวน 14 สัญญา มีความคืบหน้าไปมาก โดยมี 2 สัญญาที่เริ่มก่อสร้างแล้ว, อีก 2 สัญญาอยู่ระหว่างขอความเห็นชอบผลการประมูล, อีก 3 สัญญาเพิ่งยื่นข้อเสนอด้านราคาในวันนี้ จากนั้นตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับแหมาและดำเนินการเสนอผลการประมูลต่อไป ด้านอีก 7 สัญญาที่เหลือก็เตรียมเปิดประมูลในเร็วๆ นี้

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE