ดูหนังออนไลน์
The Bangkok Insight

ไม่สอดคล้อง! ‘ปิยบุตร’ ย้ำใช้สูตร ‘กรธ.’ หาปาร์ตี้ลิสต์ส่อขัดรัฐธรรมนูญ

“ปิยบุตร” โวย “กกต.” ใช้สูตร 27 พรรคคำนวณหาบัญชีรายชื่อส่อขัดรัฐธรรมนูญ และถือเป็นการตัดเสียงของประชาชน ยันใครได้น้อยกว่า 7.1 หมื่นคะแนน ไม่ควรให้ส.ส.

นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อเสนอวิธีการคิดสูตรคำนวณ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ว่าการคำนวณที่นั่ง ส.ส. บัญชีรายชื่อ มี 2 มาตรา ประกอบด้วย รัฐธรรมนูญ มาตรา 91 และ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มาตรา 128 ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่ากฎหมายทั้ง 2 ไม่ขัดกัน

ทั้งนี้ ศาลได้วินิจฉัยในประเด็นข้อกฎหมายเท่านั้น แต่ไม่ได้วินิจฉัยถึงการใช้วิธีคิดสูตรคำนวณ แต่ กกต. เตรียมใช้สูตรคำนวณ ส.ส. เพียงสูตรเดียว คือ สูตรที่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เป็นผู้คิดและเป็นผู้เสนอ ซึ่งเป็นสูตรที่มีพรรคการเมืองจำนวน 27 พรรค ซึ่งมองว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

นอกจากนี้ ยังเป็นสูตรที่ทำให้จำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อที่พรรคได้รับ มีจำนวนน้อยกว่าสมาชิก ส.ส. พึงมี ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 91 มากถึง 8 – 9 คน ถือเป็นการตัดเสียงของประชาชนประมาณ 500,00 – 600,000 คน ออกไป ดังนั้น การคำนวณไม่ว่าวิธีใดก็ตาม พรรคที่ได้คะแนนเสียงไม่ถึง 71,000 คะแนน ก็ไม่สามารถได้ที่นั่ง ส.ส. จึงต้องมีเพียง 16 พรรคเท่านั้นที่จะมีที่นั่งในสภา ไม่ใช่สูตรการคำนวณ 27 พรรค ตามที่ กกต. คำนวณ

อย่างไรก็ตาม อยากเรียกร้องให้ กกต. ใช้และตีความพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 128 กับรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 ให้สอดคล้องกันและเป็นเอกภาพทั้งระบบกฎหมายด้วย

CHAIRAT PATCHARATRIRAT