ดูหนังออนไลน์
General

ทรงพระสิริโฉม! รวมฉลองพระองค์ของ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

รวมฉลองพระองค์ชุดไทยผ้าไหม “สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี” เสด็จฯ เข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 แห่งบรมราชจักรีวงศ์ โดยฉลองพระองค์ของพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีความวิจิตรงดงามนี้มีด้วยกันสองแบบคือ ผ้าไหมยกทองโบราณราชสำนัก และ ผ้าไหมยกดอกลำพูน

ผ้าไหมยกทองโบราณราชสำนัก ทอโดย กลุ่มทอผ้าจันทรโสมา จ.สุรินทร์ โดย อ.วีรธรรม ตระกูลเงินไทย ครูศิลป์ของแผ่นดินผ้าทอไหมยกทอง เป็นหัวหน้ากลุ่ม เคยทอผ้ายกทองทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เป็นการออกแบบลวดลายที่สลับซับซ้อนงดงามและศักดิ์สิทธิ์ผสมผสานกันระหว่างลวดลายการทอแบบราชสำนักกับเทคนิคการทอผ้าแบบพื้นบ้าน จนกลายเป็นผ้าทอที่มีความงดงามอย่างมหัศจรรย์และมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

ผ้าไหมยกดอกของลำพูน  งานศิลปะที่ชาวลำพูนความภูมิใจมากที่สุดเคยถวายการรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9” ทรงโปรดฯ ให้นําพระภูษาโบราณที่เคยทรงมาคัดลอกลายและทอขึ้นใหม่ เป็นวิธีการทอให้เกิดลวดลาย โดยการยกตะกอแยกด้วยด้ายเส้นยืน และในบางครั้งการยกดอก จะมีการเพิ่มด้ายด้วยเส้นพุ่งจำนวนสองเส้นหรือมากกว่า เข้าไปในผืนผ้า มีคุณสมบัติคือ เหนียว คงทน ต้านทานแรงดึงได้สูง เนื้อผ้าไหมมีความหนาแน่น เป็นเงามันและมีประกายสวยงาม

ขอบคุณ : อีจัน

Saranya Sawangjai