ดูหนังออนไลน์
General

ทรงพระเจริญ!! ‘เนาวรัตน์’ โพสต์กลอนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เฟซบุ๊กแฟนเพจ “เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์” ของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ โพสต์บทกลอนลงในเฟซบุ๊ก เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ทรงพระเจริญ

ราชาเป็นสง่าแห่งแว่นแคว้น
ภูมิแผ่นดินถิ่นแดนดำรงสถิต
พิสุทธิธรรมธำรงมงคลนิมิตร
เทิดอุทิศพิทักษ์นามความเป็นไทย

ศักดิ์กษัตริย์ ศรีเกษตร เขตขอบขัณ-
-ฑสีมาทรงธรรม์ มิ่งขวัญสมัย
เจ้าแผ่นดินยินดี นี้โดยนัย
พระทรงชัยราชา แห่งปวงชน

คือองค์คุณแห่งสามัคคีธรรม
คือพลังสร้างนำ สัมฤทธิ์ผล
ในความดี ความงาม ความเป็นคน
อันบันดลพลังประชาด้วยสามัคคี

บรมราชาภิเษก สมโภชทรง
พระสืบสันตติวงศ์ ธำรงวิถี
ถวายใจจงรัก มั่นภักดี
พระเดชาบารมี มงคลคง

ทศพิธราชธรรม ธำรงหล้า
ทศธรรมราชา บุญญานิสงส์
ทศทิศมหิทธิศักดิ์ จักรีวงศ์
ขอจงทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ฯ

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าทีมงานแฟนเพจเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

 

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight