General

กระทรวงทรัพย์ฯ มอบน้ำดื่มบรรเทาภัยแล้ง ‘เกาะสีชัง’

นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย อธิบดีกรมทรัพยากรทรัพยากรน้ำเปิดเผยว่า กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 นำน้ำดื่มบรรจุขวดไปสนับสนุนการช่วยเหลือบรรเทาภัยแล้งให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี จำนวน 1,200 ขวด เพื่อบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง

การให้ความช่วยเหลือดังกล่าวเกิดขึ้น หลังจากที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประกาศเขตภัยแล้งจำนวน 5 จังหวัด 13 อำเภอ 39 ตำบล 287 หมู่บ้าน ซึ่งอำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ ปภ. ประกาศเขตภัยแล้ง และประชาชนในพื้นได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก

พื้นที่เกิดภัยแล้งในอำเภอเกาะสีชัง ครอบคลุมพื้นที่หมู่1-7 ตำบลท่าเทวงษ์ โดยมีปลัดอำเภอเกาะสีชัง ร่วมกับปภ.จังหวัดชลบุรี และทสจ.จังหวัดชลบุรี เป็นผู้รับมอบน้ำดื่มพร้อมนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่เกาะสีชังต่อไป

 

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team