Economics

‘ไทรน้อย นนทบุรี’ ฮอตสุด! ตั้ง 2 โรงไฟฟ้าขยะ 15 เมกะวัตต์

“กกพ. – มหาดไทย” ไฟเขียวตั้งโรงไฟฟ้าขยะชุมชน  11 โครงการ กำลังผลิต 83 เมกะวัตต์ มูลค่าลงทุนรวม 13,101 ล้านบาท วางเป้าหมายลดปริมาณขยะ 2,600 ตันต่อวัน และก๊าซเรือนกระจก 383,796 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี กำหนด จ่ายไฟเชิงพาณิชย์ภายใน 31 ธันวาคม 2562  “ไทรน้อย นนทบุรี” ทำเลฮอตสุด 2 โครงการ 15.74 เมกะวัตต์ 

 

นฤภัทร อมรโฆษิต

น.ส. นฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน โฆษก คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กล่าวว่า กกพ. มีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการรับซื้อไฟฟ้า ภายใต้โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน จากพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 9 จังหวัด ทั่วประเทศ รวม 11 โครงการ คิดเป็นปริมาณที่รับซื้อได้ รวม 68.90 เมกะวัตต์ จากกำลังผลิตติดตั้ง 83.04 เมกะวัตต์ มูลค่าลงทุนรวม 13,101 ล้านบาท มีกำหนดจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เข้าสู่ระบบ (SCOD) ภายใน 31 ธันวาคม 2562

การอนุมัติครั้งนี้ เกิดขั้นภายหลังสำนักงานกกพ. ได้มีความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย ภายใต้โครงการที่พร้อมดำเนินการในระยะแรก หรือ โครงการ Quick Win ดำเนินการโดยองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นแล้ว 11 โครงการ จากพื้นที่มีศักยภาพรวม 9 จังหวัดทั่วประเทศ  โดย กกพ.ออกประกาศรับรองอย่างเป็นทางการแล้ว

ก่อนหน้านี้ กกพ. ได้ออกประกาศ และหลักเกณฑ์การจัดหาไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการแข่งขันด้านราคา (Competitive Bidding) ซึ่งมีเป้าหมายการรับซื้อ รวม 77.9 เมกะวัตต์ โดยได้เปิดให้ยื่นคำร้อง และข้อเสนอขอขายไฟฟ้า มาตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 – 31 มีนาคม 2562

ทั้งนี้โครงการรับซื้อไฟฟ้าฯ ดังกล่าว มาจากเป้าหมายเพิ่มความหลากหลายในการผลิตไฟฟ้า ควบคู่กับการกระจายแหล่ง และประเภทเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยที่ไม่พึ่งพิงแหล่งเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภทใดประเภทหนึ่งมากเกินไป และยังสามารถช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน ซึ่งเป็นปัญหาหลักของท้องถิ่น 2,600 ตันต่อวัน และลดก๊าซเรือนกระจก  383,796 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

สำหรับ 11 โครงการที่ได้รับการอนุม้ติให้ดำเนินการ ประกอบด้วย 1. บริษัทหนองคายน่าอยู่ จำกัด  ตำบลโพนสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย กำลังผลิต 8 เมกะวัตต์ 2. บริษัทอัลไลแอนซ์ คลีนเพาเวอร์ จำกัด ตำบลไสไทย ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ กำลังผลิต 5 เมกะวัตต์

3. บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ตำบลน้ำคอก อำเภอเมือง จังหวัดระยอง กำลังผลิต 9.8 เมกะวัตต์ 4. บริษัทสยาม พาวเวอร์ จำกัด  หมู่ 2 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี กำลังผลิต 9.5 เมกะวัตต์ 5. บริษัท บุญ เอเนอร์ซิส จำกัด หมู่ 8 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี กำลังผลิต 6.24 เมกะวัตต์

6. บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ซอยอ่อนนุช 86 ถนนอ่อนนุช เขตประเวศ กรุงเทพ กำลังผลิต 3 เมกะวัตต์ 7. บริษัท พาโนว่า จำกัด ตำบลบางระกำ อำเภอนครหวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำลังผลิต 9.9 เมกะวัตต์

8. บริษัทเอ็นคอม เวสท์ ทู เอ็นเนอร์จี่ (พระนครศรีอยุธยา ) ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำลังผลิต 6.5 เมกะวัตต์ 9. บริษัทมิทท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี กำลังผลิต 9.5 เมกะวัตต์ 10. บริษัท ไทยโซริค รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กำลังผลิต 9.6 เมกะวัตต์ 11. บริษัท คลีน แพลนนิ่ง จำกัด ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กำลังผลิต 6 เมกะวัตต์

โดยจะเห็นได้ว่า จุดที่ตั้งโรงไฟฟ้าที่ฮอทสุดมี 2 โครงการ อยู่ในตำบลและอำเภอเดียวกัน ที่ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี รวมกำลังผลิต 15.74 เมกะวัตต์ ของบริษัทสยาม พาวเวอร์ จำกัด และบริษัทบุญ เอเนอร์ซิส จำกัด

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB