Politics

เอกฉันท์!! สั่งถอดชื่อ ‘ทักษิณ’ พ้นศิษย์เก่าดีเด่นเตรียมทหาร

เอกฉันท์!! สั่งถอดชื่อ “ทักษิณ ชินวัตร” พ้นศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนเตรียมทหาร พร้อมเรียกคืนรางวัล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊ก Wassana Nanuam ของวาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหารชื่อดัง เปิดเผยว่า คณะกรรมการศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร มีมติ ถอดชื่อ “ทักษิณ ชินวัตร” ออกจากศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนเตรียมทหาร เรียกคืนรางวัลเกียรติยศจักรดาว เหตุเป็นนักโทษ หนีคดี ถูกถอดยศตำรวจ และถูกพิจารณาจำคุก 2 ปี

คณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร มีมติให้เพิกถอนชื่อและคืนรางวัลเกียรติยศจักรดาวจาก “นายทักษิณ ชินวัตร” ศิษย์เก่าเตรียมทหารรุ่นที่ 10 ทั้งนี้ในการพิจารณาศิษย์เก่าดีเด่นเพื่อรับรางวัล กล่าวไว้ว่า ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดีมีคุณธรรม ทั้งในหน้าที่การงานและความประพฤติส่วนตัว

ตลอดจนต้องไม่มีประวัติเสื่อมเสีย ในทางเสียหายในสังคมทั้งเป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละอุทิศตน เพื่องานในหน้าที่ราชการหรืองานสังคมจนเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป หากผู้ที่ได้รับรางวัล มีความประพฤติตนเสื่อมเสีย เสียหายต่อสังคม ต่อสถาบัน ด้วยการแสดงออก ถึงความจงรักภักดี และประเทศชาติ ทำให้ขัดต่อระเบียบฯ

ขั้นต้นที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารจึงได้พิจารณา ขอถอนรางวัลจากสาเหตุดังนี้ ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เสนอเรื่องการถอดถอน พันตำรวจโททักษิณชินวัตร ออกจากยศตำรวจ ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ 2547 และถูกถอดยศเมื่อ 5 กันยายน 2558

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีคำพิพากษาเมื่อ 21 ตุลาคม 2551 ว่า พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร มีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2542 โดยพิจารณาให้ลงโทษจำคุก2 ปี จึงมีมติให้คืนรางวัล “นายทักษิณ ชินวัตร” ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ ในที่ประชุม

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจากเพจ Wassana Nanuam

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team