Politics

ไม่เสียแต่ไม่นับ!! ‘กกต.’ มีมติไม่เอาบัตรนิวซีแลนด์นับรวม

“กกต.” มีมติไม่เอาบัตรเลือกตั้งนิวซีแลนด์มารวมเป็นคะแนน พร้อมตั้งกรรมการสอบเหตุล่าช้าและรายงานกลับมาใน 7 วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกเอกสารชี้แจงการประชุม กกต. ในวันที่ 26 มีนาคม ซึ่งได้มีการประชุมพิจารณากรณีถุงเมล์การทูตที่บรรจุซองใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ส.5/2) ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ มาไม่ทันการคัดแยก และไม่ทันการจัดส่งไปยังสถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้ง จึงมีมติว่าบัตรเลือกตั้งดังกล่าวไม่สามารถนำมานับเป็นคะแนนได้

ทั้งนี้ เพราะการนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง ซึ่งเป็นสถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในแต่ละเขตเลือกตั้งนั้น กรรมการนับคะแนนได้ดำเนินการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว และได้มีการประกาศผลนับคะแนนไปแล้วด้วย จึงไม่สามารถนำซองใส่บัตรเลือกตั้งจากนิวซีแลนด์มานับได้อีก

พร้อมกันนี้ ยังมีมติให้สำนักงานกกต. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในสิ่งที่เกิดขึ้น และรายงานผลให้กกต. พิจารณาภายใน 7 วัน

ขณะที่ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. ชี้แจงว่า มติ กกต. ที่ไม่นับคะแนนจากบัตรของนิวซีแลนด์ เนื่องจากพ้นกำหนดเวลาการนับคะแนนแล้ว ย้ำไม่ได้ชี้ว่าเป็นบัตรเสีย เนื่องจากเป็นคนละส่วนตามกฎหมาย แต่เอามานับไม่ได้เพราะไม่มีระเบียบรองรับ อีกทั้ง ยังได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสาเหตุด้วย แล้วให้รายงานผลภายในหนึ่งสัปดาห์

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team