PR News

GC จับมือ BJC ทำเอ็มโอยูร่วมมือพัฒนาบรรจุภัณฑ์

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ “GC” พร้อมด้วยนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ “BJC” ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และวัตถุดิบ ตั้งเป้าสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในปัจจุบัน และอนาคต รวมถึงการขยายตลาดทั้งใน และต่างประเทศร่วมกัน

 

ตัวอย่างโครงการความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ เช่น การจัดหาวัตถุดิบพลาสติกที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycled Plastic) ผ่านบริษัทในเครือบีเจซี รวมไปถึงการใช้บรรจุภัณฑ์จากพลาสติกและพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพของ GC ในธุรกิจกาแฟ อาหาร ธุรกิจค้าปลีก เช่น บิ๊กซี

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team