ดูหนังออนไลน์
Economics

‘สมคิด’ มั่นใจจีดีพีปีนี้ขยายตัว 4%

เส้นทางการเมือง ดร. สมคิด
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จีดีพีปีนี้จะขยายตัวได้ 4% แน่นอน จากปีที่ผ่านมาที่อยู่ที่ 3.9% โดยมีแรงขับเคลื่อนจากการบริโภค และการลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนในตลาดหุ้นไทย ที่แม้ว่าขณะนี้จะลดลงไปบ้าง จากแรงเทขายจากต่างประเทศ แต่เชื่อว่าในระยะต่อไปตลาดหุ้นไทยจะกลับมาเติบโตดีขึ้น จากปัจจุบันที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลง ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก

“แม้หุ้นจะตกตอนนี้ แต่มันเกิดขึ้นทั่วโลก และระยะยาวหุ้นไทยยังดีแน่นอน ดูจากการบริโภค การลงทุน และการส่งออกที่ฟื้นตัวดีนั้น จะเป็นโอกาสสำคัญและเป็นโอกาสกำลังเป็นของไทย” นายสมคิด กล่าว

อย่างไรก็ตาม แม้เศรษฐกิจไทยจะเติบโตแตะ 4% ได้ แต่ยังมีความท้าทายที่ต้องติดตาม โดยเฉพาะการก้าวสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลเป็นกังวล เนื่องจากที่ผ่านมาคนไทยตื่นตัวกับกระแสดิจิทัลน้อยมาก ดังนั้นจะต้องเร่งสร้างการรับรู้ เนื่องจากดิจิทัลจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค ขณะที่ภาคการผลิตจะถูกเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง ซึ่งหากไม่ปรับตัวเข้าสู่ดิจิทัล จะอยู่ในอนาคตลำบากแน่นอน

ด้านการเงินจะต้องปรับตัวเช่นเดียวกัน เห็นได้จากการประชุมในต่างประเทศที่ผ่านมา คาดการณ์กันว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า เงินสดจะหมดโลก และจะเข้าสู่สังคมไร้เงินสดมากขึ้น ซึ่งไทยจะต้องเตรียมพร้อมและปรับตัวให้ได้ เพราะสิ่งเหล่านี้จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบการเงิน ระบบการคลัง รวมถึงการตรวจสอบ ดังนั้นฝ่ายกำกับและฝ่ายตรวจสอบจะต้องตามให้ทันโลก เพราะถือเป็นนโยบายของรัฐบาลที่เร่งผลักดัน

ขณะที่ภาคเอกชนจะต้องเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะการสร้างบิ๊กดาต้า ที่ขณะนี้ภาครัฐอยู่ระหว่างดำเนินการและเร่งประสานงานกันในทุกส่วน ซึ่งหากในอนาคต ภาครัฐและเอกชนเข้าสู่ข้อมูลบิ๊กดาต้าได้ จะนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ

Add Friend Follow
Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK