ดูหนังออนไลน์
Properties

กคช. เปิดขายบ้าน 6 จังหวัดราคาเริ่มต้น 7.07 แสนบาท

การเคหะแห่งชาติ พร้อมเปิดขายโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ 7 โครงการ 2,079 หน่วย ในพื้นที่ 6 จังหวัด ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2562 ราคาเริ่มต้น 7.07 แสนบาท จองและทำสัญญา 5,000 บาท

ดร.ธัชพล กาญจนกูล

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ(กคช.) กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติ ได้ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ได้มีที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพในระดับราคาที่สามารถรับภาระได้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม ในโอกาสครบรอบก่อตั้ง 46 ปี ของการเคหะแห่งชาติ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 จึงได้จัดงานรณรงค์เปิดขายโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ 7 โครงการ จำนวน 2,079 หน่วย ในพื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วย

  1. โครงการนครนายก (พรหมณี 1)
  2. โครงการฉะเชิงเทรา (แปลงยาว 1)
  3. โครงการลพบุรี (พัฒนานิคม)
  4. โครงการชุมพร โครงการศรีษะเกษ (ระยะที่ 4 ส่วนที่ 1)
  5. โครงการศรีษะเกษ (ระยะที่ 4 ส่วนที่ 2)
  6. โครงการสกลนคร (สว่างแดนดิน)

สำหรับรูปแบบอาคาร มีทั้งบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ประมาณ 21–24.5 ตารางวา ราคาอยู่ระหว่าง 7.07- 7.90 แสนบาท และบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ประมาณ 42 ตารางวา ราคาขาย 1.86 ล้านบาท พร้อมกันนี้ยังได้จัดโปรโมชั่นพิเศษ สำหรับลูกค้าที่จองโครงการเพียงวางเงินจองและทำสัญญาเริ่มต้น 5,000 บาท คุณสมบัติของผู้จองโครงการ ประกอบด้วย สัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะ

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น โครงการนครนายก (พรหมณี 1) ราคา 1.86 ล้านบาท

กรณีจองโครงการที่มีราคาขายไม่เกิน 7.50 แสนบาท ผู้จองต้องมีรายได้ไม่เกิน 40,000 บาทต่อเดือน กรณีจองโครงการที่มีราคาขายมากกว่า 7.50 แสนบาทขึ้นไป ไม่จำกัดรายได้ของผู้จอง ส่วนหลักฐานการจอง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองรายได้ และเงินจองโครงการในวันทำสัญญาตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด

ประชาชนที่สนใจสามารถจับจองโครงการได้ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์ชุมชนโครงการที่เปิดขาย และสำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ พร้อมรับโปรโมชั่นฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ รายละเอียดเพิ่มเติม www.nha.co.th

อรวรรณ หอยจันทร์