ดูหนังออนไลน์
Politics

หึ่ง!! กรรมการทษช.ลาออกยกชุดหลังจากเป็นที่จับตากันตลอดทั้งวัน เกี่ยวกับการตัดสินใจของคณะกรรมการการเลือกตั้งในเรื่องพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) รวมถึงความเคลื่อนไหวของทางพรรคด้วยนั้น

ล่าสุด  แหล่งข่าวจากทษช.  เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรรมการบริหารพรรคทั้งหมด มีข้อตกลงร่วมกันที่จะลาออก หลังเกิดปัญหาจากการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีต่อกกต. เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จนสร้างปัญหาให้กับพรรค และทำให้มีผู้มายื่นคำร้องขอให้ตรวจสอบว่า การเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยรักษาชาติเข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา 92 (2) กระทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่

แหล่งข่าวคาดการณ์ว่า กรรมการบริหารพรรคทั้ง 14 คน จะประกาศลาออกอย่างเป็นทางการเร็วๆ นี้  ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้มีกรรมการบริหารพรรคทษช. ยื่นลาออกไปแล้ว 1 คน คือ นายรุ่งเรือง พิทยศิริ  ซึ่งได้เข้ายื่นหนังสือต่อกกต. ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารพรรค และสมาชิกทษช. เมื่อวานนี้ (11 ก.พ.)

กรรมการบริหารพรรค 14 คน

 1. ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช หัวหน้าพรรค
 2. น.ส.สุณีย์ เหลืองวิจิตร รองหัวหน้าพรรค
 3. นพ.พงษ์ศักดิ์ ภูสิทธิ์สกุล รองหัวหน้าพรรค
 4. นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน์ รองหัวหน้าพรรค
 5. นายฤภพ ชินวัตร รองหัวหน้าพรรค
 6. นายมิตติ ติยะไพรัช เลขาธิการพรรค
 7. นายคณาพจน์ โจมฤทธิ์ รองเลขาธิการพรรค
 8. นายต้น ณ ระนอง รองเลขาธิการพรรค
 9. นายวิม รุ่งวัฒนจินดา รองเลขาธิการพรรค
 10. น.ส.ชยิกา วงศ์นภาจันทร์ นายทะเบียนสมาชิกพรรค
 11. นายพงษ์เกษม สัตยาประเสริฐ โฆษกพรรค
 12. นางวรรษมล เพ็งดิษฐ์ เหรัญญิกพรรค
 13. รศ.รุ่งเรือง พิทยศิริ กรรมการบริหารพรรค
 14. นายจุลพงษ์ โนนศรีชัย กรรมการบริหารพรรค

แหล่งข่าวระบุด้วยว่า การที่กรรมการทั้ง 14 คน ตัดสินใจยื่นลาออก ถือเป็นการแสดงความรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเห็นชอบการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีต่อกกต.

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team