ดูหนังออนไลน์
Economics

เตรียมเปิดประมูลข้าวล็อตแรก4.37หมื่นตัน

กีรติ รัชโน ภาพจาก dft.go.th

นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะรองประธานคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้เห็นชอบการออกประกาศเปิดประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป ปริมาณ 4.37 หมื่นตัน โดยที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ นบข. ได้ติดตามสถานการณ์ตลาดข้าว เพื่อพิจารณาจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมในการระบายข้าวคงเหลือในสต็อกของรัฐ ซึ่งขณะนี้ผลผลิตข้าวนาปรังส่วนใหญ่ได้ออกสู่ตลาดจนเกือบหมดแล้ว ประกอบกับราคาข้าวไทยในปีนี้ยังมีแนวโน้มที่ดี เนื่องจากหลายประเทศประสบภัยธรรมชาติ หน่วยงานรัฐบาลในต่างประเทศจึงมีความต้องการนำเข้าข้าวไทยอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่เหมาะสมที่จะระบายข้าวคงเหลือในสต็อกของรัฐ คณะทำงานฯ จึงได้ออกประกาศ เรื่อง การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 (TOR) ที่ยังคงสาระสำคัญและเงื่อนไขการประมูลเช่นเดียวกับการเปิดประมูลข้าวที่ผ่านมา

โดยปริมาณข้าวที่นำมาเปิดประมูล 4.37 หมื่นตัน จำนวน 20 คลัง ใน 15 จังหวัด โดยเป็นคลังของ อคส. ทั้งหมด ประกอบด้วยข้าว 9 ชนิด ได้แก่ ข้าวขาว 5% ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ข้าวหอมจังหวัด ปลายข้าว A1 เลิศ ข้าวเหนียวขาว 10% ข้าวปทุมธานี ปลายข้าวหอมมะลิ ปลายข้าว A1 และข้าวท่อนหอมมะลิ

ทั้งนี้ คุณสมบัติผู้เสนอซื้อ เป็นบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล/รัฐวิสาหกิจ/สหกรณ์ ที่มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการค้าข้าวหรือสินค้าเกษตร โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าดูสภาพข้าวในคลังสินค้า วันที่ 8 – 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ยื่นซอง ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารกองมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ

โดยกำหนดยื่นซองเอกสารคุณสมบัติ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. และประกาศรายชื่อผู้เสนอซื้อที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วน วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 12.00 น. ยื่นซองเสนอซื้อ ตั้งแต่ เวลา 12.30 น. เปิดซองเสนอซื้อต่อหน้าสาธารณชน และสื่อมวลชน

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 ได้เพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของกรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th

Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK