ดูหนังออนไลน์
Politics

‘เพื่อไทย’สั่งสมาชิกงดแสดงความเห็นการเมืองทุกรูปแบบเพื่อไทย ออกหนังสือสั่งห้ามสมาชิกพรรคทุกคน แสดงความคิดเห็นทางการเมือง เน้นให้ลงพื้นที่พบปะประชาชน ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด 

นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการพรรคเพื่อไทย(พท.) กล่าวว่าสำนักเลาขาธิการพรรคเพื่อไทย ได้แจ้งผู้สมัครของพรรค ว่าขอให้นักการเมืองและผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยทุกคนเดินหน้า  ทำหน้าที่ให้เต็มที่ ในการลงไปพบปะพี่น้องประชาชนเพื่อหาคะแนนเสียง ด้วยการทำความเข้าใจต่อแนวคิดและนโยบายของพรรค เพื่ออาสาเข้ามาทำงานให้พี่น้องประชาชน และเพื่อช่วยหาทางออกในการแก้ปัญหาวิกฤติ ให้สมกับที่พี่น้องประชาชนรอคอย และฝากความหวังไว้กับพวกเรา  ขอให้ทุกท่านงดการแสดงความเห็นใดๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองรวมทั้งเรื่องของพรรคการเมืองอื่นๆ ในทุกรูปแบบการสื่อสาร

เพราะพรรคเพื่อไทยเรายึดมั่นในการทำงานการเมืองเชิงสร้างสรรค์ เราต้องช่วยกันสร้างบรรยากาศให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ เราต้องช่วยกันทำงานการเมืองที่สร้างสรรค์ อันจะเป็นผลดีต่อพัฒนาการทางการเมืองโดยรวมของประเทศ ขอให้เร่งทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดเพราะเวลาการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนอยู่ไม่ไกลแล้ว ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการทำงานรณรงค์อย่างเต็มที่…
เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight