ดูหนังออนไลน์
Lifestyle

‘วิ่งกระตุกหัวใจ’ยอดทะลุ 3.3 ล้านกม.แล้ว!!สถิติกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ปัจจุบันคนไทยเสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันมากขึ้น กว่าปีละ 54,000 คน หรือ เฉลี่ย 1ชั่วโมง 6 คน โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข จิตอาสา และประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้ประชาชนมีความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานอย่างถูกวิธี รวดเร็ว ทันท่วงที สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน ซึ่งอาจเกิดได้กับทุกคน ทุกที่ และทุกเวลา

โดยแต่ละนาทีที่ผ่านไปหลังจากหัวใจหยุดเต้น จะทำให้โอกาสการรอดชีวิตลดลง 7-10 % แต่หากผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลือด้วยการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) อย่างถูกต้อง และใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) ภายในระยะเวลา 4 นาที หลังจากหัวใจหยุดเต้น จะช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้

นอกจากการจัดอบรมให้คนในชุมชนมีความรู้ในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแล้ว การหา AED มาไว้ประจำในชุมชน และสถานที่่ต่างๆก็จำเป็นเช่นกัน “สภากาชาดไทย” จึงริเริ่มระดมเงินบริจาค เพื่อจัดหา AED จัดครั้งแรกในปี 2561 ภายใต้ “โครงการเดินวิ่ง 125 ปี 6 แผ่นดิน 3 องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย” หรือ “วิ่งกระตุกหัวใจ” พบว่าได้รับการตอบรับที่ดี จึงทำโครงการเป็นปีที่ 2 ภายใต้โครงการ “ กระตุกหัวใจ Virtual Run 2,000,000 Km.” รับสมัครนักวิ่ง เพื่อวิ่งเก็บระยะ 2 ล้านกม. สะสมยอดบริจาคซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ โดยทุกๆการวิ่ง 1 กม.จะมีสปอนเซอร์ภาคเอกชนบริจาคเงินเข้าโครงการ 25 บาท

โครงการนี้เปิดตัวไปเมื่อวันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา ปิดรับสมัครวิ่งเก็บระยะ 17 มีนาคม ปรากฏว่าล่าสุดยอดได้ทะลุ 2 ล้านกม.ไปแล้ว มีการสะสมยอดวิ่งเพิ่มอีก 10 ล้านกม. จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ยอดวิ่งสะสมพุ่งไปถึง 3.37 ล้านกม.

ชัยวัฒน์ อุท้ยวรรณ์

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง สภากาชาดไทยบอกว่า วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ AED  แจกจ่ายไปตามชุมชน แหล่งท่องเที่ยว และสวนสาธารณะต่างๆ หลังจากพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันจำนวนมาก ทั้งขณะอยู่ในบ้าน กำลังท่องเที่ยว และออกกำลังกาย ซึ่งเครื่องนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นคืนชีพได้

สำหรับ AED มีราคาเครื่องละประมาณ 70,000 – 80,000 บาท หลังจากเปิดโครงการพบว่ามีผู้สนใจวิ่งเก็บระยะจำนวนมากจนยอดสะสมพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเราก็ต้องการซื้อให้ได้จำนวนมากที่สุด เพื่อนำไปแจกจ่ายอย่างทั่วถึง

“โครงการนี้ส่งผลดีกับทุกคน หากเครื่อง AED ไปถึงประชาชนอย่างทั่วถึง ก็จะลดอัตราการตายให้กับผู้ที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ที่สำคัญการวิ่งแบบ Virtual Run  เพื่อเก็บระยะแลกเงินบริจาค นักวิ่งก็ได้สุขภาพที่ดี เป็นการวิ่งทำระยะแข่งกับตัวเอง และสามารถไปวิ่งที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ขึ้นอยู่กับความสะดวก แล้วส่งผลการวิ่งเข้ามารายวัน ”

ผศ.นพ.นครินทร์ ศิริทรัพย์ รองประธานอนุกรรมการโครงการฯ อธิบายว่า หัวใจหยุดเต็มเฉียบพลันเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น หัวใจขาดเลือด หัวใจวาย หรืออุบัติเหตุ ซึ่งเครื่อง AED จะช่วยให้ผู้ป่วยที่ประสบภาวะดังกล่าวมีระบบไหลเวียนของเลือดกลับมา และมีชีวิตรอดอยู่ได้จนถึงรถพยาบาลหรือรถกู้ชีพจะมาถึงที่จะช่วยรักษาในระยะต่อไป ซึ่งการซื้อเครื่องนี้ต้องการให้มีจำนวนมากพอที่จะกระจายไปตามแหล่งชุมชนต่างๆอย่างทั่วถึง ให้ประชาชนที่พบเห็นเหตุการณ์หยิบมาใช้ได้ด้วยตัวเอง เพราะเป็นเครื่องอัตโนมัติที่ใช้งานง่าย ซึ่งทุกๆ 1 นาทีที่ผู้ประสบภาวะหัวในหยุดเต้นเฉียบพลันเข้าถึง AED จะมีโอกาสรอด 10%ได้

 

 

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team