ดูหนังออนไลน์
Politics

โพลชี้คนสูงวัย 87.3% ตั้งใจจะไปเลือกตั้งดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง “คนสูงวัย กับ ความปลอดภัยทางถนน” จากประชาชนคนสูงวัยทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,708 ตัวอย่างจากจำนวนประชากรผู้สูงอายุทั้งหมดกว่า 10 ล้านคน ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 พบว่า

ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 76.3 ระบุ นโยบายความปลอดภัยทางถนนของพรรคการเมืองมีผลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียง นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 90.1 เห็นด้วย ถ้านักการเมืองออกมาชี้แจง แสดงนโยบายเรื่องความปลอดภัยทางถนน ก่อนเลือกตั้ง

ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 87.3 ของคนสูงวัยตั้งใจจะไปเลือกตั้ง ในขณะที่ร้อยละ 12.7 จะไม่ไป

อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 57.2 เป็นพลังเงียบ ยังไม่ตัดสินใจจุดยืนการเมือง ในขณะที่ร้อยละ 26.3 ยังคงสนับสนุนรัฐบาล และ คสช. แต่ร้อยละ 16.5 ไม่สนับสนุน รัฐบาล และ คสช.

แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างคนสูงวัยที่ระบุ นโยบายความปลอดภัยทางถนนของพรรคการเมืองต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียง

 • มีผล 76.3
 • ไม่มีผล 23.7
 • รวมทั้งสิ้น 100.0

แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างคนสูงวัยที่ระบุ นักการเมืองออกมาชี้แจง แสดงนโยบายเรื่องความปลอดภัยทางถนน ก่อนเลือกตั้ง

 • เห็นด้วย 90.1
 • ไม่เห็นด้วย 9.9
 • รวมทั้งสิ้น 100.0

แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างคนสูงวัยที่ระบุ ความตั้งใจจะไปเลือกตั้ง

 • ไป 87.3
 • ไม่ไป เพราะไม่สบายป่วยติดเตียง ไม่ว่าง ทำงาน เบื่อการเมือง 12.7
 • รวมทั้งสิ้น 100.0

แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างคนสูงวัยที่ระบุ จุดยืนทางการเมือง

 • สนับสนุนรัฐบาล 26.3
 • ไม่สนับสนุนรัฐบาล 16.5
 • พลังเงียบ 57.2
 • รวมทั้งสิ้น 100.0

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) www.superpollthailand.net

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team