Business

รฟท.ทุ่ม 2.6 พันล้าน พัฒนาพื้นที่ ‘สถานีรถไฟชุมพร’

เล็งพัฒนาพื้นที่รอบ ‘สถานีรถไฟชุมพร’ 130 ไร่ ลงทุน 2.6 พันล้านบาท ตั้งเป้าจะรองรับการท่องเที่ยวและไฮสปีด

รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า การรถไฟฯ มีแผนจะดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์บริเวณสถานีชุมพรขนาด 130 ไร่ วงเงินลงทุน 2,613 ล้านบาท

ในช่วงต้นปี 2563 การรถไฟฯ จะตั้งงบประมาณจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษารายละเอียดความเหมาะสมของโครงการเพิ่มเติมจากผลการศึกษาเดิม คาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน หลังจากนั้นจะสามารถเปิดประมูลพื้นที่เชิงพาณิชย์บริเวณสถานีชุมพรแบบรัฐเอกชนร่วมลงทุน (PPP) ในปลายปี 2563

โครงการพัฒนามีพื้นที่ประมาณ 208,053 ตารางเมตร หรือ 130 ไร่ โดยเบื้องต้นตั้งเป้าพัฒนาเป็นย่านส่งเสริมพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ โดยจะมีการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยให้แก่กลุ่มผู้พักอาศัยในเมืองชุมพร รองรับนักท่องเที่ยว และผู้อยู่อาศัยของการรถไฟฯ ในพื้นที่เดิมด้วย

ขอบคุณภาพจากเพจเฟซบุ๊ก สถานีรถไฟชุมพร

รูปแบบการพัฒนาจะแบ่งออกเป็น 5 โซน ได้แก่

  • โซนที่ 1 พื้นที่การพัฒนาของการรถไฟฯ ขนาด 91.46ไร่ จะพัฒนาเป็นพื้นที่สถานีรถไฟชุมพรและพื้นที่แนวทางรถไฟ
  • โซนที่ 2 พื้นที่ให้เช่า ขนาด 13.57 ไร่ จะเปิดให้เอกชนเช่าพื้นที่เพื่อรองรับรถไฟความเร็วสูง
  • โซนที่ 3 พื้นที่เชิงพาณิชย์และกิจกรรมใหม่ ขนาด16ไร่ เป็นพื้นที่ที่ส่วนกลางที่เป็นส่วนตลาดและพื้นที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์
  • โซนที่4 โรงแรมและศูนย์กลางการท่องเที่ยว ขนาด 2ไร่ พื้นที่บริเวณโซนริมทะเล ซึ่งจะเป็นพื้นที่โซนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
  • โซนที่ 5 เมืองการรถไฟฯ และที่อยู่อาศัย ขนาด 5 ไร่ จะพัฒนาเป็นที่พักอาศัย รองรับการรถไฟฯ และผู้พักอาศัยใหม่

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE