COVID-19

โมเดอร์นาขอ ‘อย.สหรัฐ’ อนุมัติวัคซีนโควิด ‘ทารก-เด็ก 5 ขวบ’

“โมเดอร์นา” ยื่นเรื่องต่อ อย.สหรัฐ ขออนุมัติใช้วัคซีนโควิดกับเด็กอายุ 6 เดือน-5 ปี หากผ่านความเห็นชอบ จะทำให้ยักษ์เวชภัณฑ์รายนี้ เป็นบริษัทแรกที่สามารถจำหน่ายวัคซีนต้านโควิด-19 สำหรับเด็กวัยทารก ถึงเด็กเล็กก่อนวัยเรียน

ดร.พอล เบอร์ตัน หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่การแพทย์ ของ โมเดอร์นา ระบุว่า วัคซีนของบริษัท มีประสิทธิภาพราว 51% ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิดกลายพันธุ์ สายพันธุ์โอไมครอน ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี และมีประสิทธิภาพราว 37% ในกลุ่มเด็กอายุระหว่าง 2-5 ปี ซึ่งประสิทธิภาพเหล่านี้ อยู่ในระดับเดียวกับผู้ใหญ่ที่ได้รับการฉีดวัคซีน 2 เข็ม

โมเดอร์นา

โมเดอร์นายืนยันวัคซีนปลอดภัย

ก่อนหน้านี้ ไฟเซอร์ อิงค์ ซึ่งเป็นคู่แข่งของบริษัท ได้รับอนุมัติให้ผลิตวัคซีนโควิด สำหรับเด็กอายุ 5 ขวบขึ้นไป ซึ่งหมายความว่า ยังมีเด็กอเมริกันอีก 18 ล้านคนที่ยังไม่มีวัคซีนสูตรที่ใช้สำหรับประชากรกลุ่มที่อายุน้อยกว่า 5 ปี

หาก สำนักงานอาหารและยาสหรัฐ (อย.สหรัฐ) อนุมัติให้ใช้วัคซีนของยักษ์เวชภัณฑ์รายนี้ เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี ก็จะได้รับการฉีดวัคซีนในปริมาณ 25 ไมโครกรัม/โดส จำนวน 2 โดส โดยแต่ละโดสห่างกัน 4 สัปดาห์ ซึ่งปริมาณโดสของเด็กนั้นเท่ากับ 1 ใน 4 ของปริมาณโดสที่ฉีดให้กับผู้ใหญ่

ดร.เบอร์ตัน บอกด้วยว่า เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ที่ได้รับวัคซีน 2 โดส จะมีภูมิคุ้มกัน ที่ป้องกันอาการป่วยรุนแรงในระดับสูง

เขาย้ำว่า วัคซีนของบริษัทมีความปลอดภัยสำหรับเด็ก ๆ กลุ่มนี้ โดยในการทดสอบ มีเด็กเพียง 0.2% เท่านั้น ที่มีอาการไข้สูงเกิน 40 องศาเซลเซียส และมีเด็กอายุน้อยกว่า 2 ขวบ ราว 17% ที่มีอการไข้อุณหภูมิราว 37.7 องศาเซลเซียส ส่วนกลุ่มเด็กอายุระหว่าง 2-6 ปี ที่มีอาการไข้มีอยู่ราว 14%

อ่านข่าวเพิ่มเติม