COVID-19

‘ไอเอ็มเอฟ’ ย้ำ 4 ประการ ร่วมมือคุมโควิด-19 หนุนฟื้นฟูเศรษฐกิจโลก

“ไอเอ็มเอฟ” ร้องทั่วโลกช่วยกันคุมโควิด ฟื้นเศรษฐกิจโลก แจง 4 ด้านที่ต้องทำ เพื่อร่วมมือกันกระตุ้นการเติบโต และแก้ปัญหาโลกร้อน 

นางคริสตาลินา จอร์จีวา ผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ)  เรียกร้องให้ทั่วโลกร่วมมือกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) และสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ขณะที่โรคโควิด-19 ชนิดกลายพันธุ์ สายพันธุ์โอไมครอน แพร่ระบาดไปยังกว่า 40 ประเทศทั่วโลก

“เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวต่อเนื่อง แต่อาจเผชิญภัยเสี่ยงหลายประการ อาทิ สถานการณ์การระบาดใหญ่ที่ไม่แน่นอน หลังพบเชื้อไวรัสโควิด สายพันธุ์ใหม่ และแนวโน้มภาวะเงินเฟ้อ” นางจอร์จีวา แถลง หลังสิ้นสุดการประชุมสัมมนาโต๊ะกลม “1+6” ครั้งที่ 6 ซึ่งหน่วยงานรัฐจีนเป็นผู้จัดขึ้นทางออนไลน์

get 13 4

การจะแก้ไขปัญหาความท้าทายเหล่านี้ เราต้องดำเนินนโยบายเร่งด่วนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด จำกัดผลกระทบ และเปลี่ยนโฉมเศรษฐกิจโลก

สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า นางจอร์จีวายังย้ำถึงความร่วมมือระดับโลก 4 ด้าน โดยประการแรกนั้น ทั่วโลกควรดำเนินการโดยด่วน เพื่อบรรลุข้อเสนอของไอเอ็มเอฟ ในการให้ทุกประเทศฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ประชาชน 40%  ภายในสิ้นปี 2564 และ 70% ภายในกลางปี 2565

ประการที่สอง คือ ทุกประเทศควรร่วมมือกันลดความตึงเครียดทางการค้า และส่งเสริมระบบการค้าระดับพหุภาคี ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่กระตุ้นการเติบโต และสร้างงาน

ประการที่สาม ทั่วโลกควรมีความทะเยอทะยานยิ่งขึ้น เพื่อเร่งกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่การปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ สนับสนุนความพยายามด้านการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ และดำเนินนโยบายที่เกี่ยวข้อง

ประการที่สี่ กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาหลายแห่ง จะต้องการแรงสนับสนุนของประชาคมโลกในกระบวนการฟื้นตัว เนื่องจากมีงบประมาณน้อยลง และมีหนี้สินเพิ่มขึ้น

ผู้อำนวยการไอเอ็มเอฟ บอกด้วยว่า การสนับสนุนการฟื้นฟูระดับโลก เป็นภารกิจที่ต้องทำร่วมกัน  โดยจีนเป็นเครื่องยนต์หลักในการเติบโตของโลก ซึ่งการสนับสนุนให้เกิดการเติบโตคุณภาพสูง ไม่เพียงช่วยจีนเท่านั้น หากแต่ช่วยโลกด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม