COVID-19

‘โมเดอร์นา’ แจงอาการข้างเคียง ‘กล้ามเนื้อ-เยื่อหุ้ม’ หัวใจอักเสบ จากวัคซีน mRNA เกิดได้น้อย


“โมเดอร์นา” ออกโรงชี้แจง อาการ กล้ามเนื้อหัวใจ และเยื่อหุ้มหัวใจ อักเสบ ซึ่งเป็นผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิดชนิด mRNA เกิดขึ้นได้น้อย หลังหลายประเทศ สั่งระงับการฉีดวัคซีนของบริษัท

จากกรณีที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขของ เดนมาร์ค สวีเดน และฟินแลนด์ ให้ระงับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของโมเดอร์นา เป็นการชั่วคราว โดยเดนมาร์ก ให้ระงับการฉีดในกลุ่มที่อายุตั้งแต่ 18 ปีลงมา ส่วนสวีเดน และฟินแลนด์ ระงับการฉีดในกลุ่มประชาชนอายุตั้งแต่ 30 ปีลงมานั้น

shutterstock 1892887381

ล่าสุด ในวันนี้ (9 ต.ค.)  โมเดอร์นา อิงค์ ยักษ์ใหญ่ด้านเวชภัณฑ์ของสหรัฐ ออกแถลงการณ์ถึงเรื่องดังกล่าวว่า โมเดอร์นาตระหนักดี ถึงโอกาสการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และหรือ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ ภายหลังจากการได้รับวัคซีนประเภท mRNA  ซึ่งภาวะดังกล่าวเกิดขึ้นได้น้อย  ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะมีอาการไม่มาก และหายได้เองภายในระยะเวลาอันสั้น หลังจากการได้รับการรักษา และการพักผ่อนที่เพียงพอ

อย่างไรก็ดี เป็นที่ทราบกันดีว่า หากมีการติดเชื้อโควิด-19 ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ และเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ จะเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นการได้รับวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ ในการป้องกันการติดเชื้อโควิด  จึงเป็นแนวทางป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ดังกล่าวที่ดีที่สุด

ข้อมูลการวิเคราะห์ล่าสุดในสหรัฐ โดยเครือข่าย US Vaccine Safety Datalink (VSD) จากจำนวนประชากร 6.2 ล้านคนที่ได้รับวัคซีน mRNA นั้น ไม่พบว่ามีการบ่งชี้ถึงความปลอดภัยที่เปลี่ยนแปลงไป ภายหลังจากการได้รับวัคซีน mRNA ชนิดใด ๆ ก็ตาม

นอกจากนี้ รายงานจากการวิจัยผ่านทางเครือข่าย Kaiser Permanente จากจำนวนคนที่ได้รับวัคซีนมากกว่า 2.3 ล้านราย ก็พบจำนวนของผู้ที่เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ และหรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบเพียง 15 ราย ในผู้ที่ได้รับวัคซีน mRNA ทั้งหมด โดยคิดเป็นอัตราการเกิดภายหลังจากได้วัคซีนเข็มที่สอง ที่ 5.8 ราย ต่อ 1 ล้านโดส

โมเดอร์นา ย้ำว่า วัคซีนโควิด-19 ของบริษัท ที่ใช้ชื่อว่า สไปค์แวกซ์ (Spikevax) เป็นวัคซีนที่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีประโยชน์ และประสิทธิภาพเป็นที่ประจักษ์ ประสิทธิภาพของวัคซีนในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ในระดับที่สูงมาก ก็เป็นที่ประจักษ์ทั้งในการนำมาใช้จริง ในกลุ่มประชากรขนาดใหญ่ นอกเหนือจากรายงานผลการวิจัยทางคลินิคระยะที่ 3 จาก COVE study ที่มีมาก่อนหน้านี้

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะทำการเฝ้าระวังติดตามข้อมูลความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ทุกตัวอย่างใกล้ชิด ทั้งในระยะที่ตัวผลิตภัณฑ์เองกำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาวิจัยในคนก็ดี และเมื่อถูกมาใช้งานจริง

สำหรับบริษัทแล้ว ความปลอดภัยของผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งนับตั้งแต่มีการระบาดมาจนถึงเวลานี้ ได้ส่งผลกระทบต่อประชากรทั่วโลก และคร่าชีวิตคนไปแล้วกว่า 4 ล้านราย

อ่านข่าวเพิ่มเติม