COVID-19

‘ไอเอ็มเอฟ-ธนาคารโลก’ วอนนานาชาติ ส่งวัคซีนโควิด ช่วยชาติยากจน

“ไอเอ็มเอฟ-ธนาคารโลก” ประสานเสียงองค์กรระหว่างประเทศรายต่าง ๆ  เรียกร้องให้ประเทศที่ฉีดวัคซีนโควิดในอัตราสูงแล้ว ช่วยจัดหาวัคซีนให้กับชาติอื่น ที่มีรายได้ปานกลาง และต่ำ เลี่ยงการสร้างความเหลื่อมล้ำ

นางคริสตาลินา จอร์เจียวา กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และผู้บริหารขององค์กรระหว่างประเทศแห่งอื่น ๆ รวมถึง ธนาคารโลก ออกมาเรียกร้องให้ประเทศที่มีอัตราการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สูง ๆ เพิ่มความพยายามในการจัดส่งวัคซีน ไปให้แก่ประเทศที่มีรายได้ปานกลางและรายได้ต่ำ

shutterstock 1903046350

นางจอร์เจียวา และ ผู้บริหารกลุ่มธนาคารโลก องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การการค้าโลก (WTO) ออกแถลงการณ์ร่วมกัน แสดงความกังวลว่า อาจจะเป็นไปไม่ได้ที่จะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ประชากรของทุกประเทศ ให้ได้อย่างน้อ 40 % ภายในสิ้นปีนี้ หากไม่มีกระจายวัคซีนอย่างเร่งด่วน

ความเหลื่อมล้ำในเรื่องของอัตราการฉีดวัคซีนในประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒน าจะป็นประเด็นสำคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นมาหารือในการประฃุมสุดยอดแบบเสมือนจริง ที่สหรัฐจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น คู่ขนานไปกับการประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (UN) ในเดือนนี้

ทางด้านโฆษกไอเอ็มเอฟ ระบุว่า ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐได้เชิญ นางจอร์เจียวา ให้ขึ้นกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุมสุดยอดดังกล่าวในวันที่ 22 กันยายนนี้ แต่ยังไม่มีการประกาศจากทำเนียบขาวอย่างเป็นทางการ

ทั้งนี้ สหรัฐกำลังพยายามผลักดันให้ผู้นำประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เห็นชอบกับการตั้งเป้าหมายการฉีดวัคซีนที่ท้าทายกว่าเดิมในระหว่างการประชุมสุดยอดที่จะมีขึ้น กล่าวคือให้ฉีดวัคซีนให้ได้ 70% ของประชากรโลก ก่อนการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติครั้งต่อไปในปีหน้า

อ่านข่าวเพิ่มเติม