COVID-19

‘จีน’ ปรับระเบียบ ‘ตรวจโควิด’ เมืองที่มีประชากร 5 ล้าน ต้องเสร็จใน 3 วัน


จีนได้ปรับระเบียบการด้านการปูพรมตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) เพื่อรับมือกับการกลับมาระบาด ที่อาจเกิดขึ้นจากโรคโควิด-19 ชนิดกลายพันธุ์ สายพันธุ์เดลตา ที่แพร่กระจายได้ดียิ่งขึ้น

ระเบียบการที่ได้รับการปรับปรุงจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีน (NHC) ระบุว่า หากจำเป็นต้องมีการปูพรมตรวจกรดนิวคลีอิก เมืองที่มีประชากรมากกว่า 5 ล้านคน จะต้องดำเนินการตรวจให้เสร็จสิ้นภายใน 3 วัน

get 75

ทั้งนี้ ระเบียบการฉบับก่อนหน้า ที่ประกาศใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กำหนดกรอบเวลาการตรวจสำหรับเมืองขนาดดังกล่าวไว้ที่ 3-5 วัน ขณะที่กรอบเวลาข้างต้นของเมืองที่มีประชากรน้อยกว่า 5 ล้านคน ยังอยู่ที่ 2 วันไม่เปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ ระเบียบการยังระบุว่า เมืองที่มีประชากรมากกว่า 5 ล้านคน สามารถขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล เพื่อดำเนินการตรวจเชื้อให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ หากมีความจำเป็น

การปรับระเบียบการดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความสามารถของจีน ในการปูพรมตรวจกรดนิวคลีอิกได้ดียิ่งขึ้น และทำให้ประเทศสามารถจัดการกับการระบาดระลอกใหม่ที่อาจเกิดขึ้น จากไวรัสชนิดกลายพันธุ์ สายพันธุ์เดลตาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา : สำนักข่าวซินหัว

อ่านข่าวเพิ่มเติม