ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘สิงคโปร์’ ยกระดับสกัดโควิด สั่ง ‘นักเดินทาง’ แสดงผลตรวจก่อนเข้าประเทศ 48 ชม.


“สิงคโปร์” ยกระดับความเข้มงวด ด้านการเดินทางเข้าประเทศ กำหนดให้บุคคลที่มาจากพื้นที่เสี่ยงสูง ต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ PCR ที่มีผลเป็นลบ  ก่อนเดินทาง 48 ชั่วโมง

กระทรวงสาธารณสุข แถลงว่า การยกระดับมาตรการคัดกรอง บุคคลที่จะเดินทางเข้าประเทศนั้น จะมีผลบังคับใช้ในตั้งแต่เวลา 23.59 น. ของวันที่ 9 กันยายนเป็นต้นไป

มาตรการใหม่นี้ ลดเวลาลงจากข้อกำหนดเดิม ที่ระบุให้ผู้เดินทางจะต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส (PCR) ที่มีผลเป็นลบ ซึ่งได้เข้ารับการตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

สิงคโปร์

สิงคโปร์ แบ่งกลุ่มนักเดินทาง 4 ประเภท

กฎใหม่นี้จะใช้กับกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงสูงสุด 3 ประเภทแรก สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศ หลังเมื่อเดือนที่แล้ว แบ่งกลุ่มประเทศ และภูมิภาค ออกเป็น 4 ประเภท ตามความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยประเภท 1 คือปลอดภัยที่สุด และมีการใช้มาตรการที่แตกต่างกันตามแต่ละประเภท

นอกจากนี้  ยังได้ปรับเกาหลีใต้ ขึ้นเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงประเภท 2 ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา บรูไน และเยอรมนี ส่วนโครเอเชีย อียิปต์ ฟินแลนด์ มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ ซาอุดีอาระเบีย และสวีเดนจะถูกปรับเป็นประเภท 3

ส่วนประเภท 1 ประกอบด้วยฮ่องกง มาเก๊า จีนแผ่นดินใหญ่ และไต้หวัน

สิงคโปร์

อ่านข่าวเพิ่มเติม