ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘อาเซียน’ ไฟเขียว ใช้เงินกองทุน ซื้อ ‘วัคซีนโควิด-19’ แจกชาติสมาชิก

โฆษก กต. เผยมติประชุม รมว.กต.อาเซียน ครั้งที่ 54 ให้ใช้เงินกองทุนอาเซียนซื้อวัคซีนแจกประเทศสมาชิก ไทยหนุนข้อเสนอจีนตั้งศูนย์การผลิตและวิจัยวัคซีนในอาเซียน

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษก กระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 54 ผ่านการประชุมทางไกลออนไลน์

อาเซียน

จัดสรรเงินกองทุนอาเซียน ซื้อวัคซีนโควิด

ที่ประชุมได้หารือประเด็นสำคัญโดยเฉพาะการรับมือโควิด การเข้าถึงวัคซีน และการฟื้นฟูผลกระทบ โดยให้จัดสรรเงินกองทุนอาเซียนรับมือโควิด-19 ที่ประเทศริเริ่มขึ้น และเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากนานาชาติ รวม 20.8 ล้านดอลลาร์ ไปจัดซื้อวัคซีนให้ทุกประเทศอาเซียน

พร้อมกันนี้ ยังเห็นชอบให้จัดทำกรอบการเดินทางระเบียงอาเซียน เพื่อรับรองการฉีดวัคซีนร่วมกัน เตรียมความพร้อมการเดินทางร่วมกันในภูมิภาค โดยสหรัฐอเมริกาได้สนับสนุนเงินจำนวน 500,000 ดอลลาร์ ให้แก่กองทุนอาเซียน เพื่อสนับสนุนวัคซีนโควิด-19 ในประเทศอาเซียนด้วย

จีนจะสนับสนุนการสร้างศูนย์การผลิตและวิจัยวัคซีนในอาเซียน ความร่วมมือด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน ตลอดจนการจัดกิจกรรมและโครงการภายใต้ปีแห่งความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนอาเซียน-จีน ในปี 2564

ไทยเน้นย้ำความร่วมมือระหว่างอาเซียน กับจีน เพื่อรับมือกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 และการฟื้นฟูหลังการแพร่ระบาด โดยสนับสนุนข้อเสนอของจีนในการจัดตั้งศูนย์การผลิต และวิจัยวัคซีนในภูมิภาค การวิจัยและพัฒนาวัคซีน การส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยง และเทคโนโลยีดิจิทัล

ขณะที่ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน กับญี่ปุ่นนั้น ไทยยืนยันความพร้อม ในการเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น ระหว่างปี 2564-2567 และจะผลักดันความร่วมมือภายใต้เอกสารมุมมองอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก (AOIP) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียวของญี่ปุ่น โดยญี่ปุ่นพร้อมสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์อาเซีย นด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และโรคอุบัติใหม่

อาเซียน

ส่วนในการประชุมร่วมกับอินเดียนั้น ไทยเสนอแนวคิด “สร้างความสมดุล” เพื่อรับมือกับโควิด-19 ทั้งความสมดุลในสถาปัตยกรรมภูมิภาค และความสมดุลในการพัฒนา โดยเฉพาะการพัฒนาสีเขียว และดิจิทัล

ที่ประชุมได้เน้นการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อฟื้นฟู จากโควิด-19 อาทิ การทบทวนข้อตกลงการค้าสินค้าอาเซียน-อินเดีย และการผลักดันโครงการถนน 3 ฝ่าย อินเดีย-เมียนมา-ไทย และส่วนขยายภายใต้เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor – EWEC) ไปยังลาว กัมพูชา และเวียดนาม รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม ภายใต้ AOIP ของอาเซียน และข้อริเริ่ม Indo-Pacific Oceans Initiative ของอินเดีย

อ่านข่าวเพิ่มเติม