ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ญี่ปุ่นจ่อใช้ ‘วัคซีนพาสปอร์ต’ คนฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 โดส

สื่อท้องถิ่นญี่ปุ่นรายงานว่า ญี่ปุ่นเริ่มเปิดให้ยื่นสมัครขอรับวัคซีนพาสปอร์ต หรือ ใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ 2 โดส เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ

รัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่า อิตาลี ออสเตรีย ตุรกี บัลแกเรีย และโปแลนด์ ได้ตกลงที่จะผ่อนปรนมาตรการกักตัวเพื่อควบคุมโรคโควิด-19 สำหรับผู้ถือใบรับรองของญี่ปุ่น โดยเกาหลีใต้จะยึดถือใบรับรองของญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในเอกสารจำเป็นสำหรับการยกเว้นการกักตัว

ปัจจุบัน รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังเจรจากับประเทศอื่น ๆ เพื่อขยายการใช้พาสปอร์ตวัคซีนของตนเอง

shutterstock 1978640819

ใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จะ เป็นบันทึกทางการ ที่ทางเทศบาลออกให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนที่ได้รับ วันที่ได้รับวัคซีน และข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ชื่อและหมายเลขพาสปอร์ต

ผู้ที่จะสมัครต้องนำเอกสารต่างๆ ได้แก่ แบบฟอร์มใบสมัคร หนังสือเดินทาง และใบรับรองการฉีดวัคซีน มายื่นด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ จึงจะถือว่าการสมัครนั้นเสร็จสมบูรณ์

แม้ปัจจุบันใบสมัคร และใบรับรองการฉีดวัคซีน จะมีในรูปแบบของกระดาษเท่านั้น แต่รัฐบาลญี่ปุ่น ก็กำลังจัดทำการยื่นสมัคร และการออกใบรับรองในรูปแบบดิจิทัล

สมาพันธ์องค์การทางเศรษฐกิจญี่ปุ่น (Keidanren) ซึ่งตัวแทนผลประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจญี่ปุ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เสนอแนะให้ใช้ใบรับรองดังกล่าว เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และใช้เป็นส่วนลดร้านอาหารในญี่ปุ่น

อย่างไรก็ดี มีความกังวลว่าการใช้งานดังกล่าว จะเพิ่มภาระให้กับรัฐบาลท้องถิ่นที่เป็นผู้ดำเนินขั้นตอนการสมัคร และอาจนำไปสู่การเลือกปฏิบัติต่อผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน

ทั้งนี้ ร้านอาหาร และโรงแรมบางแห่งในญี่ปุ่น มีส่วนลดสำหรับผู้ที่แสดงเอกสารการฉีดวัคซีนอยู่แล้ว

ที่มา : สำนักข่าวซินหัว

อ่านข่าวเพิ่มเติม