COVID-19

‘รัสเซีย’ ไฟเขียวทดลอง วัคซีนสูตรผสม ‘สปุตนิค-แอสตร้าเซนเนก้า’


วัคซีนสูตรผสม! กระทรวงสาธารณสุขรัสเซียอนุมัติการวิจัยการผสมวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้า ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด และบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า บริษัทยาสัญชาติอังกฤษ-สวีเดน และวัคซีนสปุตนิค ไลต์ ที่พัฒนาโดยศูนย์กามาเลยา ของรัสเซีย

“วัตถุประสงค์ของการทดลองทางคลินิก เป็นการศึกษาความปลอดภัยและการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (immunogenicity) ของการผสมวัคซีน AZD1222 และ rAd26-S ตามโครงการผสมวัคซีน 2 ชนิด หรือเฮเทโรโลจัส ไพรม์-บูสต์ (heterologous prime boost) เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ในผู้ใหญ่” ทะเบียนอนุมัติในการทดลองทางคลินิกระบุ

วัคซีนสูตรผสม

วัคซีนสูตรผสม สปุตนิค-แอสตร้าเซนเนก้า 

AZD1222 เป็นชื่อรหัสวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า  ขณะที่ rAd26 เป็นชื่อเวกเตอร์ไวรัสอะดีโนลูกผสม (recombinant adenoviral vector) ตามไวรัสอะดีโนของมนุษย์ 26 ซีโรไทป์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบแรกของวัคซีนสปุตนิค วี

ขณะที่สปุตนิค ไลต์ เป็นองค์ประกอบแรกของวัคซีนสปุตนิค วี แต่สปุตนิค ไลต์ ฉีดเพียงเข็มเดียว ส่วนสปุตนิค วี ฉีดสองเข็มตามมาตรฐานวัคซีนทั่วไป

การอนุมัติดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม และสิ้นสุดในวันนี้ 2 มีนาคม 2565 ด้วยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วย 150 คน คาดว่าการทดลองจะเกิดขึ้น ในองค์กรทางการแพทย์ 5 แห่ง

ทั้งนี้ โครงการผสมวัคซีนข้างต้นเริ่มศึกษามาตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้ว โดยศูนย์กามาเลยา ผู้ผลิตสปุตนิค วี มูลนิธิการลงทุนโดยตรงรัสเซีย ตลอดจนบริษัท แอร์-ฟาร์ม และแอสตร้าเซนเนก้า  ลงนามบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านการพัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา

อ่านข่าวเพิ่มเติม