ดูหนังออนไลน์
COVID-19

โควิดสายพันธุ์เดลตา ทนภูมิคุ้มกัน-แบ่งตัวเร็ว เหตุติดเชื้อง่าย


โควิดสายพันธุ์เดลตา ทนต่อภูมิคุ้มกันมากกว่าสายพันธุ์อื่น พบติดเชื้อได้หลังรับวัคซีน อีกทั้งมีการแบ่งตัวเองสูงกว่าสายพันธุ์อื่น ทำให้ระบาดรวดเร็ว

อินเดียรายงานผลการศึกษาที่เก็บข้อมูลจากบุคลากรทางการแพทย์ 100 คนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์การแพทย์ท้องถิ่น 3 แห่งพบว่าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ชนิดกลายพันธุ์ โควิดสายพันธุ์ Delta ทนต่อแอนติบอดีที่ผลิตจากวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มากกว่าเชื้อไวรัสฯสายพันธุ์อื่น ๆ ถึง 8 เท่า

โควิดสายพันธุ์ Delta

โควิดสายพันธุ์ Delta ทนภูมิคุ้มกัน-แบ่งตัวเร็ว

“การอุบัติของเชื้อไวรัสฯ ชนิดกลายพันธุ์ สายพันธุ์บี.1.617.2 หรือเดลตา และการติดเชื้อหลังฉีดวัคซีน: การศึกษาร่วม” (Sars-Cov-2 B.1.617.2 Deltavariant Emergence and Vaccine Breakthrough: Collaborative Study) ซึ่งอินเดียร่วมจัดทำกับคณะนักวิทยาศาสตร์จาก สถาบันภูมิคุ้มกันบำบัดและโรคติดต่อแห่งเคมบริดจ์ พบเชื้อไวรัสฯ สายพันธุ์เดลตา มีศักยภาพแพร่เชื้อสูงกว่าเชื้อไวรัสโคิด-19 สายพันธุ์อื่น ๆ อย่างมาก

โควิดสายพันธุ์ Delta

เชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา นอกจากจะเป็นสายพันธุ์หลักที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อหลังฉีดวัคซีนด้วยปริมาณเชื้อไวรัสฯ ในระบบทางเดินหายใจที่มากกว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์อื่น ๆ แล้ว เชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลตา ยังก่อให้เกิดการแพร่ระบาดสูงขึ้นในหมู่บุคลากรทางการแพทย์ที่ฉีดวัคซีนครบโดส เมื่อเทียบกับเชื้อไวรัสฯ สายพันธุ์บี.1.17 หรืออัลฟา และบี.1.617.1 หรือคัปปา

ผลการศึกษาระบุว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา ทนต่อแอนติบอดีลบล้างฤทธิ์ของผู้ป่วยหายดีจากโรคโควิด-19 มากกว่าเชื้อไวรัสสายพันธุ์อื่น ๆ รวมถึงยัง “มีประสิทธิภาพเพิ่มจำนวนหรือแบ่งตัวเองสูงกว่า” เชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์อัลฟาด้วย

โควิดสายพันธุ์ Delta

อ่านข่าวเพิ่มเติม: