ดูหนังออนไลน์
COVID-19

อียูนำร่อง ‘วีคซีนโควิดดิจิทัล’ รับฤดูท่องเที่ยวในฤดูร้อน

เจ็ดประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) เริ่มใช้งานใบรับรองโควิดแบบดิจิทัลประจำสหภาพยุโรป (EU Digital COVID Certificate) ซึ่งแสดงสถานะสุขภาพอันเกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) เมื่อวันอังคาร (1 มิ..) เร็วกว่ากำหนดการที่วางไว้วันที่ 1 .. ถึงหนึ่งเดือน

อียู

แถลงการณ์ของคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ระบุว่าประเทศสมาชิกที่เริ่มใช้งานใบรับรองข้างต้น ได้แก่ บัลแกเรีย สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เยอรมนี กรีซ โครเอเชีย และโปแลนด์ โดยคณะกรรมาธิการฯ เสนอการใช้งานใบรับรองนี้เพื่อให้ประชาชนกลับมาเดินทางอย่างอิสระและปลอดภัยในฤดูร้อน

ส่วนการตรวจสอบใบรับรองจะเป็นไปอย่างปลอดภัยและไม่รุกล้ำความเป็นส่วนตัว โดยใบรับรองมีทั้งแบบดิจิทัลและกระดาษ จะเป็นหลักฐานว่าผู้ถือใบรับรองฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มีผลตรวจโรคเป็นลบ หรือหายดีจากโรคโควิด-19

คณะกรรมาธิการฯ ระบุว่ามีการทดสอบช่องทางการเข้า-ออกประเทศ สำหรับผู้ถือใบรับรองใน 22 ประเทศแล้ว กฎระเบียบการใช้ใบรับรองจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 ก.ค. โดยมีระยะปรับตัว 6 สัปดาห์ เพื่อบางประเทศมีเวลาเพิ่มเติมในการออกใบรับรอง สำหรับประเทศสมาชิกที่ผ่านการทดสอบทางเทคนิค รวมถึงพร้อมออกและตรวจสอบใบรับรองสามารถใช้ระบบได้ตามสมัครใจ

“ใบรับรองนี้สะท้อนมูลค่าเพิ่มของวิธีแก้ปัญหาด้านสาธารณสุขแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพต่อพลเมือง สิ่งสำคัญในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้าคือประเทศสมาชิกต้องจัดการระบบออก เก็บ และตรวจสอบใบรับรองให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อพร้อมใช้งานทันฤดูกาลท่องเที่ยว”  สเตลลา คีเรียคิเดส กรรมาธิการด้านสุขภาพและความปลอดภัยของอาหารแห่งสหภาพยุโรปกล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม: