ดูหนังออนไลน์
COVID-19

คนเอเชียขยายตัว! ‘นิวซีแลนด์’ คาดครองสัดส่วนประชากร 26% ใน 25 ปี

คนเอเชียขยายตัว! “นิวซีแลนด์” คาดครองสัดส่วนประชากร 26% ใน 25 ปีข้างหน้า

สำนักงานสถิตินิวซีแลนด์ (Stats NZ) รายงานคาดการณ์ว่า ประชากรนิวซีแลนด์จะมีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากขึ้นในอีก 2 ทศวรรษข้างหน้า โดยจะมีชาวเอเชียเพิ่มขึ้นสูงสุดจาก 16% ในปี 2561 กลายเป็น 26% ของประชากรทั้งหมดในประเทศภายในปี 2586

คนเอเชีย ในนิวซีแลนด์

ฮามิช แสล็ก ผู้จัดการฝ่ายคาดการณ์จำนวนประชากรกล่าวว่า “แม้จะมีการคาดการณ์ว่าประชากรทุกกลุ่มชาติพันธุ์จะเพิ่มขึ้นในอีก 2 ทศวรรษข้างหน้า แต่ก็มีการคาดการณ์ว่ากลุ่มชาติพันธุ์ยุโรปที่มีขนาดใหญ่จะมีการเติบโตที่ช้าที่สุด”

แสล็กกล่าวว่า อัตราการเติบโตที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์สะท้อนให้เห็นถึงอัตราการเกิด การตาย และการย้ายถิ่นฐานที่แตกต่างกัน

นอกจากนี้ อายุยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สัดส่วนของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่นในปี 2561 ชาวเมารีมีสัดส่วนถึง 27% ของประชากรช่วงวัย 0 – 14 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่อายุน้อยที่สุดของนิวซีแลนด์ แต่กลับมีสัดส่วนในกลุ่มผู้สูงวัยตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปเพียง 7% เท่านั้น

รายงานคาดการณ์ว่านิวซีแลนด์จะมีประชากรชาวเอเชียและชาวเมารีทะลุ 1 ล้านคนภายในช่วงปี 2567-2570 และ 2571 – 2575 ตามลำดับ โดยการเติบโตของประชากรชาวเมารีนั้นได้รับแรงหนุนจากอัตราการเกิดที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมกับสัดส่วนประชากรวัยหนุ่มสาว ขณะที่การเติบโตของประชากรชาวเอเชียได้รับแรงหนุนจากการย้ายถิ่นฐาน

ทั้งนี้ แม้รายงานคาดการณ์ว่าประชากรเอเชียจะเติบโตเร็วกว่าประชากรเมารีและมีจำนวนมากกว่าในช่วงต้นทศวรรษ 2020 ทว่าหากพิจารณาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ย่อยต่าง ๆ ในประชากรเอเชีย เช่น ชาวจีนและชาวอินเดีย คาดว่าประชากรกลุ่มย่อยเหล่านี้จะยังคงมีจำนวนน้อยกว่ากลุ่มประชากรเมารีอย่างมีนัยสำคัญ

อนึ่ง นิวซีแลนด์คาดว่าจะมีจำนวนประชากรทั้งหมดเกิน 5 แสนคนในช่วงปี 2569-2574 และมีประชากรชาวอินเดียเพิ่มขึ้นหลังจากช่วงกลางทศวรรษ 2030 แสล็กยังเสริมว่าจากสถิติในเดือนธันวาคม ปี 2563 ประชากรทั้งหมดของนิวซีแลนด์อาจสูงแตะ 6 ล้านคน ภายในอีก 20-30 ปี

ที่มาสำนักข่าวซินหัว

อ่านข่าวเพิ่มเติม