ดูหนังออนไลน์
COVID-19

แพทย์จีนชี้ฉีดวัคซีนใช่จะรอดติดโควิด แนะยังสวมหน้ากากอนามัย

นักระบาดวิทยาอาวุโสของจีน แนะนำประชาชนสวมหน้ากากอนามัยต่อไป แม้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) แล้ว

หน้ากากอนามัย

อู๋จวินโหยว หัวหน้านักระบาดวิทยาประจำศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของจีน กล่าวว่าการฉีดวัคซีนเป็นวิธีการทางชีววิทยาเพื่อป้องกันโรค ขณะหน้ากากอนามัยและการเว้นระยะห่างทางสังคมเป็นมาตรการสาธารณสุขที่มุ่งป้องกันและควบคุมโรค

การฉีดวัคซีนและการสวมหน้ากากอนามัยช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพซึ่งกันและกัน โดยหน้ากากอนามัยยังคงเป็นสิ่งจำเป็นจนกว่าสาธารณชนจะมีภูมิคุ้มกันหมู่ต่อเชื้อไวรัสฯ

อู๋เปิดประเด็นดังกล่าวเพื่อตอบคำถามที่อ้างว่าไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยอีกต่อไปหลังฉีดวัคซีน รวมถึงข้อวิตกกังวลว่าการสวมหน้ากากอนามัยอีกเป็นเวลานานอาจก่อปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

“การสวมหน้ากากอนามัยเป็นประโยชน์ต่อตัวบุคคล รวมถึงครอบครัวและสังคม” อู๋กล่าวกล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม: