COVID-19

‘อิสราเอล’ ไฟเขียวแผนซื้อตั๋วล่วงหน้า 20 ปี พยุง ‘2 สายการบินใหญ่’

อุ้มสุดตัว! “อิสราเอล” ไฟเขียวแผนซื้อตั๋วให้เจ้าหน้าที่รัฐล่วงหน้า 20 ปี พยุง “2 สายการบินใหญ่”

กระทรวงการคลังอิสราเอล ระบุว่ารัฐบาลอิสราเอลอนุมัติแผนช่วยเหลืออุตสาหกรรมการบิน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)

อุ้มสายการบิน อิสราเอล

รัฐบาลอิสราเอลอนุมัติข้อตกลงที่ทำร่วมกันระหว่างกระทรวงฯ และ 2 สายการบินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ได้แก่ สายการบินแอล อัล (El Al) และสายการบินอิสร์แอร์ (Israir) โดยการช่วยเหลือทั้ง 2 สายการบินจะทำในรูปแบบของการจ่ายค่าตั๋วโดยสารของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของรัฐบาลล่วงหน้าเป็นเวลา 20 ปี

ข้อตกลงระบุว่าสายการบินแอล อัล จะได้รับเงินสนับสนุน 685 ล้านเชเกล หรือ 6.56 หมื่นล้านบาท ส่วนสายการบินอิสร์แอร์ได้รับเป็นจำนวนเงิน 52 ล้านเชเกล หรือ ราว 498 ล้านบาท สำหรับระยะเวลา 20 ปี โดยกระทรวงฯ ได้กำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนช่วยรักษาเสถียรภาพทางการเงินของบริษัท

แผนช่วยเหลือดังกล่าวถูกนำมาใช้แทนที่แผนร่างที่เสนอนี้กับสายการบินแอล อัล ไปก่อนหน้านี้ว่าจะรัฐบาลจะค้ำประกันเงินกู้จากธนาคารให้

อิสราเอล แคตซ์ รัฐมนตรีกระทรวงฯ กล่าวว่า รัฐบาลอนุมัติการสนับสนุนครั้งนี้เนื่องจากอุตสาหกรรมการบินของประเทศกำลังเผชิญสถานการณ์ที่ย่ำแย่และไม่ปกติ และเพื่อทำให้มั่นใจว่าภาคการบินพลเรือนของอิสราเอลจะสามารถฟื้นตัวได้

ที่มาสำนักข่าวซินหัว

อ่านข่าวเพิ่มเติม