COVID-19

ฟิลิปปินส์ไฟเขียวใช้วัคซีนโควิด – 19 ‘โมเดอร์นา’ กรณีฉุกเฉิน เป็นตัวที่ 7

ฟิลิปปินส์ไฟเขียวใช้วัคซีนโควิด – 19 “โมเดอร์นา” กรณีฉุกเฉิน เป็นตัวที่ 7

เอนริเก โดมินโก หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของฟิลิปปินส์ (FDA) เปิดเผยการอนุมัติใช้งานกรณีฉุกเฉินแก่วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ของ โมเดอร์นา (Moderna) บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพสัญชาติอเมริกัน

อนุมัติ วัคซีน โมเดอร์นา

สำนักงานฯ มีมติดังกล่าว “หลังจากคณะผู้เชี่ยวชาญด้านข้อบังคับและการแพทย์ดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มงวดและละเอียดถี่ถ้วนบนพื้นฐานของข้อมูลที่เผยแพร่และยังไม่เผยแพร่ที่มีอยู่ในปัจจุบัน”

“ประโยชน์และแนวโน้มการป้องกันโรคโควิด – 19 จากวัคซีนของโมเดอร์นานั้นมีมากกว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น” โดมินโกกล่าว

ทั้งนี้ วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของโมเดอร์นา เป็นวัคซีนลำดับที่ 7 ที่ได้รับอนุมัติใช้งานในกรณีฉุกเฉินจากสำนักงานฯ โดยการอนุมัติรูปแบบดังกล่าวเปิดทางสู่การใช้งานวัคซีนที่ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางสาธารณสุข

ฟิลิปปินส์ตรวจพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 สะสม 1,067,892 ราย และผู้ป่วยเสียชีวิตรวม 17,622 ราย เมื่อนับถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2564

ที่มาสำนักข่าวซินหัว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo