ดูหนังออนไลน์
COVID-19

คาดชาวอเมริกัน 1 ใน 3 มีประวัติติดเชื้อโควิด-19

ผลการศึกษาใหม่จากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ของสหรัฐฯ ระบุว่าชาวอเมริกันร้อยละ 35 มีประวัติติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ก่อโรคโควิด-19 ในช่วงปีที่ผ่านมา

โควิดในสหรัฐ

ศูนย์ฯ คาดการณ์ว่ามีชาวอเมริกันติดเชื้อไวรัสฯ จำนวน 114.6 ล้านราย นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2020 จนถึงมีนาคม 2021 โดยมีผู้แสดงอาการป่วย 97.1 ล้านราย และผู้เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล 5.6 ล้านราย

เว็บไซต์สำนักการสำรวจสำมะโนประชากรสหรัฐฯ (USCB) ระบุว่าจำนวนประชากรสหรัฐฯ อยู่ที่ราว 330 ล้านคน ขณะศูนย์ฯ คาดการณ์ว่าจำนวนผู้ที่เคยติดเชื้อไวรัสฯ อาจอยู่ที่ประมาณร้อยละ 35 หรือคิดเป็นมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนประชากรทั้งหมดเพียงเล็กน้อย

ทั้งนี้ ศูนย์ฯ เสริมว่ากลุ่มผู้ติดเชื้อเกือบร้อยละ 50 มีอายุระหว่าง 18-49 ปี และร้อยละ 23 มีอายุไม่เกิน 17 ปี ส่วนผู้ที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลร้อยละ 47 มีอายุ 65 ปีขึ้นไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม: