ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ยุโรปเสียชีวิตจากโควิด-19 ทะลุล้านราย ยอดผู้ป่วยกว่า 47 ล้านราย

สำนักงานองค์การอนามัยโลก (WHO) ประจำภูมิภาคยุโรป รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ในยุโรปสูงเกิน 1 ล้านราย โดยรวมอยู่ที่ 1,001,313 ราย เมื่อวันศุกร์ (9 เม.ย.)

โควิดในยุโรป

ขณะเดียวกันยอดผู้ป่วยโรคโควิด-19 ทั่วภูมิภาค รวมอยู่ที่มากกว่า 47 ล้านราย เมื่อนับถึง 10.00 น. ของวันศุกร์ (9 เม.ย.) ตามเวลายุโรปกลาง โดยประเทศที่มีผู้ป่วยสะสมสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ฝรั่งเศส รัสเซีย และสหราชอาณาจักร ซึ่งอยู่ที่ 4,939,258 ราย 4,623,984 ราย และ 4,370,321 ราย ตามลำดับ

สำนักงานองค์การฯ ประจำภูมิภาคยุโรป เป็น 1 ใน 6 สำนักงานประจำภูมิภาคขององค์การฯ ทั่วโลก มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ 53 ประเทศในภูมิภาคยุโรป ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่กว้างขวางตั้งแต่มหาสมุทรแอตแลนติกจนถึงมหาสมุทรแปซิฟิก

อ่านข่าวเพิ่มเติม:

ทศพร โชคชัยผล